nieuws

Wie heeft voordeel van de nieuwe Omgevingswet?

Het kabinet Rutte-II is bezig liefst 26 wetten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en bouwregelgeving in 1 nieuwe wet te stoppen: de Omgevingswet. Dat is op zich geen slecht idee, maar de wet wordt wel een kerstboom met het risico dat niemand goed ziet wat die wet wel of niet regelt en vooral: wie er voordeel van heeft en wie nadeel. Luchtkwaliteit, afstand tot varkenshouderijen, geluidsoverlast, wel of niet een vergunning nodig hebben voor verbouwen, opritten, horeca, uitbreiding van je fabriek: de meest uiteenlopende zaken.

Eric Smaling

Het leek SP-kamerlid Eric Smaling nuttig om de wet in spelvorm te gieten, waarbij verschillende belanghebbenden elkaars positie beter kunnen inschatten, waardoor ze tot een zo optimaal mogelijke oplossing te komen. De motie werd aangenomen en Minister Schultz van Haegen vroeg gamebedrijfjes om met voorstellen te komen. Via een ‘Game Jam’ werkten de vier in eerste ronde uitverkoren bedrijven aan een prototype. Smaling zat de jury voor en het team van ‘Sneaky Mammoth’ mag hun voorstel nu uitwerken tot een volledig speelbare ‘serious game’ die volgend jaar wordt uitgebracht. Met deze game kunnen straks onder anderen middelbare scholieren, buurtbewoners en gemeenteraadsleden op speelse wijze afwegingen maken over de inrichting van stad en land en begrip ontwikkelen voor de eigen wensen tegenover die van anderen en het ‘algemeen belang’.

Betrokken SP'ers