nieuws

SP wil einde aan Chinese staaldump

SP steunt staalwerkers in actie tegen Chinese staaldump
SP steunt staalwerkers in actie tegen Chinese staaldump

Niet eerder had een demonstratie in Brussel zo snel effect.  Op dezelfde dag dat 20.000 staalwerkers uit heel Europa actie voerden tegen het dumpen van Chinees staal op de Europese markt, stelde de Europese Commissie opnieuw maatregelen voor die die dumping moet tegengaan. Dankzij een motie van SP-kamerlid Sharon Gesthuizen moet Nederland dit keer wel meewerken aan die voorstellen.

Eerder al deed de Europese Commissie voorstellen om de handel beter te beschermen, maar toen lag de Nederlandse regering dwars. Sharon Gesthuizen: “mijn motie, die ik indiende met ChristenUnie, VVD en CDA, dringt er bij de Nederlandse regering op aan om mee te werken aan snellere hervormingen van het systeem voor handelsbescherming. China subsidieert zijn staalsector enorm, en omdat ze veel meer staal produceren dan ze kwijt kunnen, is dat een grote bedreiging voor de Europese staalsector. Nederland moet dat helpen tegenhouden, anders zijn we onze staalsector kwijt.”

Vanuit Brussel dringt SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur erop aan dat ook de Europese Commissie meer werk maakt van de maatregelen: “Ik sprak vandaag met vertegenwoordigers van drie Nederlandse vakbonden, die in Brussel waren omdat ze voor hun baan vrezen als de Chinese staaldump niet wordt tegen gehouden. Brussel neemt initiatieven, en dat is een mooi begin, maar er moet nog een flinke schep bovenop. Ik wil een expliciete uitspraak dat China geen markteconomie is, en zo ook niet behandeld moet worden.”  Mineur stelt vragen aan de Commissie. 

Betrokken SP'ers