nieuws

SP: onderwijsgeld rechtstreeks naar scholen

Jasper van Dijk

De SP wil dat onderwijsgeld rechtstreeks aan scholen wordt overgemaakt in plaats van aan schoolbesturen. SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk: ‘Te vaak horen wij dat onderwijsgeld wordt verspild aan verkeerde zaken, zoals management of peperduur vastgoed.  We kennen allemaal de schandalen bij ROC Leiden, Amarantis en InHolland. Schoolbestuurders zitten vaak op grote afstand van het klaslokaal. Kijk naar ROC Leiden waar miljoenen euro’s besteed werden aan megalomane vastgoedprojecten. De school ging vervolgens bijna failliet.'

Oorzaak is de financieringswijze van het onderwijs. Van Dijk: 'bestuurders van meerdere scholen krijgen al het geld op één rekening overgemaakt. Vervolgens komt een percentage terecht bij de scholen zelf en blijft een aanzienlijk deel aan de strijkstok hangen. Als we het geld rechtstreeks aan de scholen overmaken, besparen we enorm op management en bureaucratie.’

‘Er is veel ergernis over de besteding van onderwijsgeld', vervolgt Van Dijk, 'omdat niet duidelijk is wat er met het geld gebeurt. Het kabinet trok de afgelopen jaren honderden miljoenen extra uit voor onderwijs. Er zouden duizenden extra leraren worden aangenomen, maar die zijn er nooit gekomen. De regering heeft geen flauw benul wat er met het geld is gebeurd, omdat bestuurders vrij zijn in de besteding ervan. Het is één groot zwart gat. Wij zeggen: Geld voor onderwijs moet naar de klas en niet naar de kas.’

Van Dijk stelt voor te beginnen met een experiment. Bij positieve resultaten kan de nieuwe bekostigingswijze worden uitgebreid. Van Dijk: ‘Afzonderlijke scholen weten zelf het best wat nodig is. Medezeggenschapsraden kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Zij kunnen van dichtbij ook beter toezicht houden. De bureaucratische bestuurslaag kan vervolgens flink worden ingekrompen. Scholen moeten tevens het recht krijgen om naar een kleiner schoolbestuur over te stappen. Dat is een stimulans voor bestuurlijke schaalverkleining en een vermindering van bureaucratie.”

Van Dijk doet zijn voorstel deze week bij de behandeling van de onderwijsbegroting.

Betrokken SP'ers