SP: ‘Pak auto af van notoire alcoholbestuurder’

Eric Smaling

SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling stelt voor om de auto van notoire alcoholbestuurders in beslag te nemen. De SP wil bij een kleine groep hardnekkige alcoholovertreders niet alleen  het rijbewijs invorderen, maar ook dat de auto in beslag wordt genomen. Minister Van der Steur van Veiligheid & Justitie heeft dit voorstel omarmd.

Smaling: 'Het blijkt dat er een groep mensen is die, ondanks het opleggen van boetes of het innemen van het rijbewijs, gewoon met alcohol op blijft doorrijden. Deze mensen willen we van de weg halen. Het in beslag nemen van de auto is dan een extra maatregel. Ik ben blij dat de minister dit nu verder gaat uitwerken.'

De SP steunt tevens het onderzoek om het alcoholslotprogramma op te nemen in het strafrecht. Van het huidige alcoholslot is de SP nooit voorstander geweest. Dit werd als dubbele straf gezien, waardoor het ook onhoudbaar bleek bij de Raad van State. 'We willen wel dat de rechter de mogelijkheid krijgt om dit alcoholslot op te leggen. Dit moet de regering nu verder gaan uitwerken',  aldus Smaling.

Betrokken SP'ers