nieuws

NU WIJ: Verkiezingsprogramma voor een sociaal Nederland

Update: Lees het definitieve verkiezingsprogramma online

Een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico, verhoging van het minimumloon en de AOW-uitkering met 10%, een nieuwe studiebeurs, lagere huren en meer inspraak en zeggenschap van mensen over hun omgeving. Dat zijn de speerpunten van het verkiezingsprogramma ‘Nu Wij’. ‘Dit programma is geschreven voor de 80% van Nederland die de afgelopen 10 jaar heeft ingeleverd. Voor hen willen wij een inhaalslag; hogere lonen, meer banen en betaalbare en toegankelijke scholen en zorg,’ zegt SP-leider Emile Roemer.

De SP kiest voor slim investeren in plaats van dom bezuinigen. Roemer: ‘De bezuinigingen van Rutte hebben de economie en samenleving ernstige schade toegebracht. Dat is geen toeval maar een bewuste politieke keuze. Rutte heeft goed gezorgd voor de VVD-elite maar de rest van Nederland laten stikken. Kijk naar de zorg, waar zorgverzekeraars de baas spelen terwijl steeds meer mensen het eigen risico niet kunnen betalen. Zes jaar premier Rutte was zes jaar ieder voor zich en zoek het zelf maar uit. De samenleving gaat gebukt onder dat jarenlange VVD-beleid.’

Als het aan de SP ligt wordt Nederland een land waar iedereen kan meedoen en ieder mens zich thuis kan voelen; een land waar je niet wordt beoordeeld op je afkomst, maar op je eigen inzet. Roemer: ‘Daarom zeggen we ‘Nu Wij’. Nu is het tijd dat de thuiszorger weer haar werk kan doen en ouderen goede zorg krijgen. Nu is het tijd dat de leraar het voor het zeggen krijgt op school en gaat werken in kleinere klassen. Nu is de buschauffeur aan de beurt die eindelijk een fatsoenlijk salaris krijgt. Nu is de gepensioneerde aan de beurt die een hogere AOW-uitkering krijgt en geen kopzorgen over zijn pensioen hoeft te hebben. Wij vragen een extra bijdrage van de 20% rijkste Nederlanders die goed geboerd hebben in crisistijd zodat we voor die 80% een inhaalslag kunnen maken. Met ons Investeringsplan voor Nederland versterken we de economie en herstellen we de schade die de VVD heeft aangericht aan de samenleving.' 

Meehelpen om samen de overwinning te boeken? Doe mee! 

 

 

Betrokken SP'ers