nieuws

Hulp voor klokkenluider atoomspionage Frits Veerman

Ronald van Raak

Frits Veerman, de klokkenluider die veertig jaar geleden spionage onthulde door de Pakistaanse atoomspion Abdul Khan, krijgt hulp van een oud-rechercheur die in het verleden onderzoek naar deze zaak heeft gedaan, zo verklaart deze rechercheur in De Telegraaf. SP-Kamerlid Ronald van Raak spreekt van een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar dit internationale atoomschandaal en wil eindelijk eerherstel voor Frits Veerman.

Van Raak: 'Nederland heeft veertig jaar geleden doelbewust meegewerkt aan het stelen van atoomgeheimen door Pakistan, bij URENCO in Almelo. Dat gebeurde in opdracht van de VS. Met die kennis heeft Pakistan naar eigen zeggen een 'islamistische' atoombom gemaakt, waarna ook kennis is doorverkocht aan landen als Noord-Korea en Iran en aan extremistische organisaties in het Midden-Oosten. Veerman is ontslagen en zijn leven lang lastig gevallen door geheime diensten. Het recent geopende Huis voor Klokkenluiders zou wat mij betreft onderzoek moeten doen naar de manier waarop de overheid en de geheime diensten klokkenluider Frits Veerman hebben behandeld. De informatie van de oud-rechercheur die zich nu heeft gemeld, zal daarbij van grote hulp kunnen zijn.'

http://m.telegraaf.nl/article/26867578/ik-houd-me-niet-stil

http://politiek.tpo.nl/column/hoe-atoomspion-abdul-khan-nederland-gang-kon-gaan/

Betrokken SP'ers