nieuws

Van Nispen presenteert Recht op recht: Voorkom klassenjustitie

Michiel van Nispen

Om klassenjustitie te voorkomen moet de toegang tot het recht verbeterd worden. SP-Kamerlid Michiel van Nispen presenteert daarom dinsdag vijf voorstellen om het recht betaalbaar te houden. Zo gaan de griffierechten voor rechtszaken en de eigen bijdragen voor rechtsbijstand wat betreft de SP omlaag. De vergoeding voor een sociaal advocaat gaat juist omhoog.

‘In een rechtsstaat moet je, bijgestaan door een rechtshulpverlener, naar de rechter kunnen als dat nodig is. Dat grondrecht staat onder druk door de aanhoudende bezuiniging op de gefinancierde rechtsbijstand, een financiële ondersteuning voor mensen die geen advocaat kunnen betalen. Ik wil voorkomen dat mensen om financiële redenen noodgedwongen afzien van een gang naar de rechter als zij een juridisch probleem hebben. Onrecht blijft dan bestaan,’ aldus Van Nispen.

Van Nispen wijst op de kwalijke gevolgen van de voortdurende bezuinigingen van de rechtsbijstand en de te hoge griffierechten. Mensen met lage inkomens kunnen geen advocaat betalen omdat de eigen bijdragen te hoog zijn. Mensen met een middeninkomen hebben last omdat de grenzen zo krap zijn dat je snel buiten het stelsel valt. En tot slot krijgen ondernemers te maken met niet-betaalde vorderingen.

Van Nispen: ‘Een ondernemer die zijn vordering van 500 euro wil verhalen moet bijna eenzelfde bedrag betalen om zijn zaak aan de rechter voor te leggen, die ziet daar natuurlijk van af. De groep mensen waarbij de overheid een bijdrage levert aan de kosten van de advocaat is enorm gekrompen de afgelopen jaren, terwijl de eigen bijdrages fors zijn gestegen. In plaats van te zagen aan de poten van de rechtsstaat Nederland zou het kabinet zich moeten realiseren dat de rechtspraak en dus ook de toegang tot de rechter een belangrijk fundament is van onze samenleving.’

In de notitie Recht op recht staan vijf voorstellen om de toegang tot het recht te verbeteren:

  •  In de praktijk zijn de hoge griffierechten een drempel om naar de rechter te stappen. Daarom worden de griffierechten met twintig procent verlaagd. Daarnaast kunnen de griffierechten worden kwijtgescholden als het wettelijke griffierecht niet betaald kunnen worden.
  • Door te strenge inkomensgrenzen komen steeds meer mensen in de problemen omdat zij geen gebruik mogen maken van de gefinancierde rechtsbijstand. Daarom worden de inkomensgrenzen met twintig procent verruimd.
  • De eigen bijdrages voor rechtsbijstand worden met dertig procent verlaagd.
  • Sociaal advocaten moeten in staat gesteld worden hun werk goed te blijven doen. Daarom gaat de vergoeding met tien procent omhoog.
  • Sociaal advocaten mogen een maximaal aantal uren declareren bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het kabinet wil dit plafond halveren. Veel advocaten vrezen te moeten stoppen met hulp aan de meest kwetsbaren. Daarom wordt het huidige urenplafond gehandhaafd.

Betrokken SP'ers