nieuws

Ulenbelt: Pensioenkortingen onnodig en oneerlijk

Paul Ulenbelt pensioen

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het korten van de pensioenen. 'Een onzalig plan', zo oordeelt Paul Ulenbelt van de SP. 'Al bij 80 procent van de ouderen is het inkomen gedaald en tweede derde van hen heeft hun spaargeld al aangesproken. Zij hebben genoeg te verduren gehad.' Extra zuur is het dat pensioenfondsen moeten doen alsof ze op zwart zaad zitten, terwijl de pensioenpotten met 1400 miljard nog nooit zo vol zaten. Vooral jongeren denken dat de pensioenpot leeg zal zijn wanneer zij met pensioen gaan. Ulenbelt: 'Die onrust is onnodig. Pensioenfondsen behalen heel goede rendementen. Er komt jaarlijks 33 miljard aan premie binnen en er gaat 28 miljard uit aan pensioen. Voldoende om nu en ook later de koopkracht op peil te houden.'

Ulenbelt begrijpt de zorgen over de pensioenen heel goed.. 'Veel pensioenen zijn al jarenlang  niet gecompenseerd voor de prijsstijgingen. Enkele fondsen hebben zelfs het pensioen verlaagd. Velen hebben daardoor veel koopkracht verloren. Je kunt steeds minder voor je pensioen kopen.'
Het korten van pensioenen is één op één te herleiden op het kabinetsbeleid, vindt Ulenbelt. 'Dit kabinet dwingt pensioenfondsen om zich arm te rekenen. Ze moeten grote buffers opbouwen. Pensioenfondsen moeten doen alsof hun vermogen stijgt met de extreem lage  marktrente, terwijl in werkelijkheid heel veel hogere rendementen van jaarlijks wel 7% worden gehaald. Het is een schande dat ouderen, die hun leven lang hebben gewerkt, onnodig  moeten bloeden door het beleid van deze regering.'

De SP wil nu, maar ook in de toekomst, een fatsoenlijk pensioen garanderen. Allereerst moet de rekenrente anders gedefinieerd worden zodat fondsen zich niet armer hoeven voordoen dan ze zijn. Dat doen we door te rekenen met de werkelijke rente. Dat heeft direct gevolg voor de ‘dekkingsgraad’, de verhouding tussen het vermogen en toekomstige verplichtingen. Deze verhouding is momenteel lager dan 100%, en als die onder de 90% zakt, is er sprake van een ‘kritieke’ situatie. Maar als de rekenrente met 1% stijgt, gaat de dekkingsgraad met 15% omhoog.

Verder wil Ulenbelt één Nationaal Pensioenfonds, waarin iedere werkende wordt opgenomen. 'Of je nu een werknemer met een vast of flexibel contract bent, of zelfstandige, dat maakt niet uit. De SP wil een pensioenfonds dat langs nationale lijnen opereert en het risico eerlijk verdeelt over de generaties. Dat is heel goed mogelijk; landen als Canada, Finland, Noorwegen en Denemarken hebben al zulke fondsen.'

Betrokken SP'ers