nieuws

‘Marktwerking leidt tot managementexplosie in ziekenhuizen'

Renske Leijten

Na de invoering van de marktwerking in de zorg zijn de kosten voor managers en ICT in ziekenhuizen explosief gestegen. Het management in de algemene ziekenhuizen steeg met 56% in de periode 2007-2014 ten opzichte van de periode 1998-2006. Bij de universitair medische centra was de stijging 70%. Voor het ICT-personeel waren de groeicijfers 79% in de algemene ziekenhuizen en 107% bij de universitair medische centra. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van de SP.

SP-Kamerlid Renske Leijten: ‘Terwijl verpleegkundigen zien dat de werkdruk stijgt is er in de periode 2007-2014 gemiddeld 290 miljoen per jaar, dus in totaal 2,3 miljard euro extra naar managers en ICT gegaan. De belofte dat de marktwerking de zorg goedkoper en efficiënter zou maken blijkt een valse belofte. Het is tijd voor een Nationaal ZorgFonds waar we afrekenen met de marktwerking en de bureaucratie. Waar niet de managers maar patiënt en professional centraal staan.’

De onderzoekers hebben de ontwikkeling van de overheadkosten bij ziekenhuizen voor en na de invoering van de marktwerking in beeld gebracht. De SP vroeg meerdere malen aan het kabinet om hier onderzoek naar te doen, maar minister Schippers weigerde elke keer. Leijten: ‘Ik snap nu waarom marktminister Schippers deze cijfers niet wilde kennen. De gevolgen van de door de minister en haar voorgangers geroemde marktwerking worden zichtbaar. De zorg in ziekenhuizen is niet goedkoper worden, maar de verspilling is juist toegenomen.’

Betrokken SP'ers