nieuws

Commissie geeft klimaatakkoord weg in TiSA-verdrag

Foto:  Daniel Schwen - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=753192
Foto: Daniel Schwen - Own work, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=753192

De SP is blij met het nieuwe lek over de onderhandelingen voor het megalomane dienstenverdrag, TiSA, waar Greenpeace vandaag mee komt, en ongelukkig met de inhoud.  Greenpeace onthult ditmaal onder andere documenten uit het energiehoofdstuk, die erop wijzen dat TiSA het klimaatakkoord ondermijnt.

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur: “Het doel van handelsverdragen zoals TiSA, maar ook TTIP en CETA, is om alle handelsbelemmeringen weg te halen, dus ook belemmeringen op de handel in sterk vervuilende teerzandolie en schaliegas. Bovendien worden de marges waarbinnen een regering nog mag ingrijpen, steeds smaller. Als we die kant op gaan, dan komt het Parijse Klimaatakkoord ernstig in gevaar.”

Mineur dringt aan op een publiek debat over de fundamenten van het handelsbeleid van de Europese Unie: “Ik dring al jaren aan op maximale openbaarheid over de onderhandelingen, juist vanwege de grote maatschappelijke impact van dergelijke verdragen. Het is niet genoeg dat Europarlementariërs de stukken mogen inzien, dit heeft fundamentele gevolgen voor ons allemaal. Het debat moet openbaar zijn. Ik zie veel liever dat de Europese Commissie de stukken zelf openbaar maakt, maar blijkbaar heeft Eurocommissaris Malmström meer druk nodig om die stap te zetten.”