SP wil hoorzitting met Turks-Nederlandse organisaties

De SP wil dat de Tweede Kamer op korte termijn een hoorzitting organiseert om van Turks-Nederlandse organisaties te horen hoe zij een bijdrage gaan leveren om de onderlinge spanning tussen Turkse Nederlanders te verminderen. Verantwoordelijk minister Asscher is al tijden bezig met een onderzoek naar de aansturing en invloed op integratie van een aantal organisaties die nauwe banden hebben met de Turkse regering. Maar terwijl de spanningen tussen bepaalde groepen Turkse Nederlanders oplopen is van een veranderde integratiepolitiek geen sprake. Karabulut:  ‘Wij vinden dat de regering geen bondgenootschappen moet sluiten met organisaties die het verlengstuk zijn  van de Turkse politiek.’

Karabulut vindt dat het kabinet nu werk moet maken om de spanningen tussen groepen in de Nederlandse samenleving weg te nemen. Sinds de mislukte coup in Turkije zijn Turkse Nederlanders bedreigd en zijn een aantal verenigingsgebouwen in Nederland vernield. Karabulut: ‘Dit kan absoluut niet door de beugel. Daders moeten worden aangepakt, slachtoffers beschermd. De Turkse regering mag haar binnenlandse problemen niet exporteren naar Nederland. En organisaties in Nederland zouden zich moeten bekommeren om democratie, samen leven en vrijheid voor allen. Het uitgangspunt van integratiepolitiek dient de zelfbeschikking, het bestrijden van segregatie en discriminatie te zijn. Dan moet je als overheid de integratie dus niet overlaten aan Turkse organisaties, maar zelf de segregatie aanpakken.’

Betrokken SP'ers