nieuws

SP, CDA, PvdA willen winstuitkering zorgverzekeraars wettelijk verbieden

Woensdag dienen de Kamerleden Leijten (SP), Bruins Slot (CDA) en Bouwmeester (PvdA) een gezamenlijke initiatiefwet in die zorgverzekeraars verbiedt winst uit te keren aan aandeelhouders of derden. Volgens de drie partijen is het ongewenst dat maatschappelijke ingelegde gelden (de zorgpremies) terecht komen buiten de zorg. De indieners vinden dat zorggeld dat ‘over blijft’ niet moet worden uitgekeerd maar besteed moet worden aan betere zorg of lagere premies.

SP, CDA en PvdA zijn van mening dat bij dat het uitkeren van winst zich niet verdraagt met die maatschappelijke rol die de zorgverzekeraar heeft. Zorgverzekeraars hebben in hun eigen gedragscode bepaald dat publieke middelen uitsluitend voor publieke taken ingezet dienen te worden. Winstuitkering door zorgverzekeraars houdt het risico in zich dat aandeelhouders het financiële resultaat van de organisatie plaatsen boven het belang van een goed functionerend zorgstelsel.

Om te voorkomen dat zorgverzekeraars – ondanks een verbod – toch winst uitkeren wordt een boetesysteem voorgesteld. De zorgverzekeraar moet het uitgekeerde bedrag terugstorten en ook een bestuurlijke boete betalen. De hoogte van de bestuurlijke boete is gelijk aan het bedrag dat onterecht is uitgekeerd aan de aandeelhouders , leden of werknemers van de verzekeraar. Met de voorgestelde wetswijziging wordt de huidige situatie in de wet bestendigd. Op dit moment is het voor zorgverzekeraars nog niet toegestaan om winst uit te keren, maar het verbod daarop vervalt per 2018. 

Leijten: ‘We betalen zorgpremies voor goede zorg en niet voor winst voor investeerders. Nu mag dat ook niet, en dat moet gewoon zo blijven. Het vertrouwen in de zorg wordt ernstig geschaad als zorgverzekeraars zorggeld kunnen uitkeren als winst voor investeerders.’

Bruins Slot: ‘Als zorgverzekeraars geld overhouden dan moet dit beschikbaar blijven voor de zorg, zodat mensen een lagere premie kunnen betalen of meer zorg krijgen.’ Bouwmeester: 'Het vergroten van gezondheid, de kwaliteit en samenwerking moeten centraal staan. Daar willen we op sturen met deze wet.'

Eerder stemde de Kamer in met een voorstel van de SP om de winstuitkering voorgoed te verbieden. De minister heeft dit wettelijk maar voor 2 jaar geregeld. Met dit wetsvoorstel wordt nu wel permanent geregeld om de winstuitkering voorgoed  te verbieden.

Betrokken SP'ers