Europese Commissie moet nog geen zaken doen met Golfstaten over luchtvaartverdragen

Foto: Darice (https://www.flickr.com/photos/darice/) (CC BY-NC 2.0)

Op 7 juni jl. nam de Raad van Vervoersministers een onderhandelingsmandaat aan voor het afsluiten van luchtvaartverdragen met o.a. Qatar en Turkije, landen die hun luchtvaartmaatschappijen massaal subsidiëren. SP-Europarlementariër Dennis de Jong stelde hierover onmiddellijk kritische vragen aan eurocommissaris Bulc.

De Jong: ´De zogenoemde golfcarriers worden zo zwaar gefinancierd door hun staten, dat er oneerlijke concurrentie ontstaat. Dit gaat ten koste van het marktaandeel van Europese luchtvaartmaatschappijen, die het toch al moeilijk genoeg hebben. Ik heb de Eurocommissaris dan ook gevraagd of zij hier wel goed onderzoek naar heeft gedaan, en haar verzocht de onderhandelingen met de golfstaten niet te starten, voordat de onderste steen boven is.´

De SP zet zich zowel in Brussel als in de Tweede Kamer in om te komen tot een eerlijk speelveld binnen de luchtvaart. Alleen bij KLM zijn al ruim 30.000 mensen werkzaam en deze oneerlijke concurrentie is een directe bedreiging voor deze arbeidsplaatsen. De Jong: ´Kennelijk is zowel voor de Europese Commissie als voor de Nederlandse regering het geloof in marktwerking, zelfs als er geen sprake is van eerlijke concurrentie, belangrijker dan het behoud van arbeidsplaatsen. Het is zeer teleurstellend dat uitgerekend onder het Nederlands Voorzitterschap de Vervoersraad akkoord is gegaan met dit foute onderhandelingsmandaat´.

Betrokken SP'ers