Alleen PVV tegen fatsoenlijk sociaal minimum Caribisch Nederland

De SP verwelkomt de vandaag in de Eerste Kamer aangenomen motie, waarin de regering opgeroepen wordt om voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een sociaal minimum vast te stellen, gebaseerd op de kosten van het noodzakelijke levensonderhoud.

Met de overzeese eilanden is eerder afgesproken dat zij een voor Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau hanteren, zonder dat hier verder concreet invulling aan gegeven is. SP-Senator Meta Meijer maakte zich al weken hard voor de motie om de regering te dwingen aan te geven wat dit voorzieningenniveau inhoudt. Het voorstel van SP en GroenLinks krijgt nu brede steun in de Eerste Kamer. Behalve de PVV stemden alle partijen voor de motie. Meijer: 'Mensen rekenden op verbeteringen, toen hen een voor Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau werd beloofd. In plaats daarvan zijn ze er financieel zelfs op achteruit gegaan.'

Meijer benadrukte dat de eilanden met veel armoede en misstanden te maken hebben. Het prijsniveau op de eilanden is dermate hoog dat veel mensen niet in hun eigen basisbehoeften kunnen voorzien. Meijer: 'Veel Nederlanders op Bonaire kunnen aan het eind van de maand hun noodzakelijke boodschappen niet meer doen. Een concreet en realistisch sociaal minimum is hard nodig.'

Betrokken SP'ers