nieuws

100% Hart voor de Zaak: steun de echte ondernemer

Op 23 mei organiseerde de SP een speciale dag in de Tweede Kamer over en met MKB-ondernemers. Tijdens de bijeenkomst nam de voorzitter van MKB Nederland, Michaël van Straalen, van Emile Roemer het nieuwe rapport ´100% Hart voor de Zaak´ in ontvangst. Dit rapport zet de lijn door die de SP al tien jaar geleden heeft ingezet en bevat veel voorstellen om de echte ondernemer te ondersteunen. Volgens Van Straalen is de SP de enige partij die dit soort dagen organiseert. Naar zijn mening bevat het rapport veel goede en herkenbare punten.

Emile Roemer en Michiel van Straalen op de SP MKB-dag

Roemer benadrukte in zijn toespraak het belang van het midden- en kleinbedrijf: '99 procent van alle bedrijven valt in de categorie kleinbedrijf. 60 procent van de Nederlanders werkt in het MKB. Het MKB is dus onmisbaar voor Nederland en verdient een extra steun in de rug.' In zijn toespraak ging Roemer verder in op de noodzaak van een verplichte collectieve verzekering voor ondernemers tegen ziekterisico´s van hun werknemers, op de financiering van het MKB en op de bestrijding van winkelcriminaliteit. Roemer was blij met het feit dat het rapport een coproductie is geworden van de SP fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

MKB dag

SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen schreef in 2010 de eerste versie van Hart voor de Zaak. Gesthuizen: 'Inmiddels hebben ook andere partijen het steeds meer over het MKB. Dat is mooi, maar het is nog niet genoeg. Kijk bijvoorbeeld naar de loondoorbetaling bij ziekte. Het is hoogtijd dat we de lasten van ziek personeel eerlijk verdelen. Want ziekte van een werknemer is heel vervelend maar kan ook grote consequenties hebben voor de financiële positie van een klein bedrijf. Als het grootbedrijf eerlijk bijdraagt kunnen de kleine bedrijven korter door te betalen zonder dat de werknemer zijn rechter verliest.'

Presentatie Hart voor de Zaak II op de MKB dag van de SP

Ook SP-Europarlementariër Dennis de Jong strijdt voor steun aan het MKB. De Jong: 'De Europese Commissie spreekt vaak over het belang van het MKB maar de voorstellen die ze doen, zijn in regel enkel goed voor grote bedrijven. Het wordt tijd dat de nieuwe regels vanuit Europa MKB-proof worden.'

Dennis de Jong op de MKB dag van de SP

Een voorbeeld is volgens De Jong het plan van de Europese Commissie om landen te verbieden een duidelijk vestigingsbeleid voor winkels te voeren. De Jong: 'Als SP willen we levendige binnensteden met een gevarieerd winkelaanbod. Daarom moeten we werk maken van een aantrekkelijke mix van wonen, dienstverlening, cultuur en horeca in de binnensteden. Daar hoort bij dat we de mogelijkheid houden om grote outletcentra aan de rand van de stad te weren. Zo blijven onze binnensteden bruisende plekken waar mensen graag komen. Daar moet de Europese Unie zich dus niet mee gaan bemoeien.'

Betrokken SP'ers