nieuws

Leijten: ‘VVD dreigt eigen risico tot 500 euro te verhogen’

Bij ongewijzigd VVD-beleid stijgt het eigen risico richting 500 euro. Daardoor wordt de zorg voor grote groepen mensen onbereikbaar. ‘Het is in het belang van de volksgezondheid dat het eigen risico wordt afgeschaft. Nu al mijden meer dan een half miljoen mensen zorg omdat zij het eigen risico niet meer kunnen betalen. Met grote risico's voor de gezondheid van mensen,' zegt SP-Kamerlid Renske Leijten vandaag in een debat in de Tweede Kamer met minister Schippers.

De zorgverzekeringswet bestaat nu tien jaar. In die tijd heeft de wet voor veel bureaucratie en verspilling gezorgd. Mensen die zorg nodig hebben betalen een forse boete op ziek zijn. Dit eigen risico is nu al 385 euro per jaar.  Maar omdat de VVD de hoogte van het eigen risico koppelt aan de hoogte van de zorgkosten dreigt het eigen risico nog veel hoger te worden. Al langere tijd pleit Renske Leijten daarom voor afschaffing van het eigen risico. ‘Het is een onrechtvaardige maatregel. Je kiest er niet voor om ziek te zijn. Als je naast je ziekte ook nog een boete moet betalen, dan word je dubbel gepakt.’

Leijten wil ook dat er een einde wordt gemaakt aan het extra ophogen van het eigen risico. Bovenop het verplichte eigen risico van 385 euro kunnen mensen een extra eigen risico nemen van maximaal 500 euro. Met een totaal eigen risico van 885 euro krijgen mensen korting op hun zorgpremie. In praktijk sluiten vooral jonge gezonde mensen een dergelijke polis af. Leijten: ‘Met het extra eigen risico wordt de solidariteit tussen gezond en ziek verder doorbroken. De gezonden betalen immers een lagere premie die door zieken moet worden opgebracht via een hogere premie. Die tweedeling is ongewenst.’

Betrokken SP'ers