nieuws

Karabulut pleit voor deltaplan tegen armoede en schulden

‘Er zijn drastische maatregelen nodig om de schuldenproblemen en armoede een halt toe te roepen.’ Dat zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. De SP dringt vandaag aan op een deltaplan schulden en armoedebestrijding met daarin onder andere voorstellen voor verhoging van het sociaal minimum, extra investeringen in schuldhulpverlening en het schrappen van de mantelzorgboete.

Volgens Karabulut schieten de plannen van Klijnsma om armoede en schulden aan te pakken tekort. 'Het aantal mensen met zware schulden wordt steeds groter. Kinderen, jongeren maar ook een steeds grotere groep werkenden is te arm om rond te komen. Als we niet ingrijpen zal dit dramatische maatschappelijke gevolgen hebben.' De SP zal er bij Klijnsma op aandringen om het deltaplan te richten op voorkomen- en bestrijden van armoede en adequate schuldhulp.

Steeds meer mensen krijgen te maken met schulden. Vaak zijn dat  overlevingsschulden. Hierbij is het inkomen te laag om alle noodzakelijke uitgaven te betalen, zoals de zorgverzekering, de huur of gas, licht en water.  Dit type schulden wordt vooral gemaakt door mensen die langdurig moeten rondkomen van een laag inkomen. ‘Het aantal mensen in armoede groeit, net als het aantal mensen met schulden. Dat heeft naast de crisis ook alles te maken met het kabinetsbeleid,’ aldus Karabulut. De kostendelersnorm, het AOW-gat, het hoge eigen risico, de steeds hogere huren, afschaffing van alleenstaande-ouderenkorting en categoriale bijstand maken dat steeds meer mensen in de problemen komen.

Betrokken SP'ers