Kooiman: Meer aandacht voor minderjarige zedenslachtoffers

Nine Kooiman

SP-Kamerlid Nine Kooiman wil dat er bij het verhoren van minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik meer rekening gehouden wordt met hun kwetsbare situatie. Kooiman stelt daarom voor dat politieagenten die gespecialiseerd zijn in het verhoren van gehandicapten en slachtoffers jonger dan 12 jaar ook ingezet kunnen worden bij het verhoren van minderjarige zedenslachtoffers. Deze verhoren moeten dan, wat Kooiman betreft, ook gehouden kunnen worden in de speciale, kindvriendelijke verhoorkamers.

Kooiman: ‘Ik heb de meerwaarde van deze speciale verhoorstudio’s tijdens een werkbezoek mogen zien. Het is indrukwekkend hoe professioneel deze verhoorders omgaan met kwetsbare personen in speciaal daarvoor ingerichte kindvriendelijke en prikkelarme ruimtes.’  Ze wil dan ook dat de doelgroep voor deze speciale verhoorstudio’s wordt verruimd zodat ook kwetsbare zedenslachtoffers hiervan gebruik kunnen maken als dat wenselijk is. Ook Defence for Children heeft hiervoor gepleit.

‘Het is niet alleen beter voor het minderjarige zedenslachtoffer, maar ook voor een effectieve aanpak van de dader en uiteindelijk van seksueel misbruik. Dat is zeer belangrijk. Seksueel misbruik van kinderen heeft namelijk zeer grote impact op henzelf en hun omgeving,’ aldus Kooiman.