SP en CDA in Senaat: geen gedwongen splitsing energiebedrijven

Vandaag debatteert de Eerste Kamer over de wet Stroom, die de verplichte splitsing van elektriciteitsbedrijven regelt. Een gezamenlijk voorstel van SP en CDA, waarin de regering wordt gevraagd om de splitsing niet in werking te laten treden, wordt breed gesteund in de Senaat.

SP-Eerste Kamerlid Meta Meijer stelt dat Nederland zich als braafste jongetje van de klas gedraagt, door als enige land binnen de EU de splitsing van het energienetwerk en de distributie van energie verplicht te stellen. Splitsing brengt te veel nadelen met zich mee om het klakkeloos in te voeren. Zo dreigen 1500 tot 2000 banen te verdwijnen, heeft het geen voordelen voor consumenten en geen enkel effect op de leveringszekerheid. In de ons omringende landen - die geen splitsing hebben doorgevoerd - stappen mensen vaker over van energieleverancier en worden lagere tarieven gehanteerd.

Door de wet die vandaag in de Eerste Kamer voorligt, kan de splitsing buiten werking gesteld worden. De ingediende motie vraagt minister Kamp ermee in te stemmen dat de splitsing pas wordt ingevoerd op het moment dat Nederland hiertoe door Europese regelgeving verplicht wordt gesteld. Meijer: ‘Minister Kamp kan hier niet omheen en zal naar de Eerste Kamer moeten luisteren: de verplichte splitsing is onnodig en achterhaald.’

Betrokken SP'ers