Regering haalt bakzeil in Senaat

De Eerste Kamer wil dat de opsplitsing van Nederlandse energiebedrijven vooralsnog niet doorgaat. Een motie van die strekking van SP en CDA, haalde op de laatste vergaderdag van 2015 42 van de 75 stemmen. Senator Meta Meijer, die met haar CDA-collega Anne Flierman de motie indiende, is heel blij met de overwinning. Teleurgesteld is ze over de botte opstelling van minister Kamp (Economische Zaken): 'Toen onze motie was aangenomen, verklaarde hij regelrecht die niet te zullen uitvoeren. Hij wilde niet eens eerst overleggen met de rest van het kabinet. In reactie op zoveel botheid stemde vervolgens een meerderheid van de Eerste Kamer tegen de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet, waarin het splitsingsgebod is opgenomen. De regering moet nu haar werk overnieuw doen. Eigen schuld, dikke bult!'

De opsplitsing van Nederlandse energiebedrijven is sinds jaar en dag omstreden. In 2008 werden Essent en Nuon in tweeen gedeeld waarna de commerciele tak van beide bedrijven razendsnel werd opgekocht door buitenlandse energiereuzen. Het Duitse RWE lijfde Essent in terwijl het Zweedse Vattenfall met NUON aan de haal ging. Twee andere Nederlandse bedrijven, Eneco en Delta, weigerden zich op te delen. Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft nu uitgesproken het daarmee eens te zijn. De meerderheid van de Senaat verlangt van de regering dat Nederlandse energiebedrijven alleen opgesplitst worden als dat in de rest van Europa ook gebeurt. Tot nu toe is Nederland het enige land dat zijn energiebedrijven opsplitst. Meta Meijer: ' Wat voor de meeste partijen bijna tien jaar terug nog een goed idee leek, het opdelen van onze energiebedrijven, is inmiddels een fout idee gebleken. Geen enkele lidstaat van de Europese Unie doet wat Nederland doet. De regering van VVD en PvdA wil tegen beter weten in doorlopen op een doodlopende weg. De Eerste Kamer heeft daar nu een streep doorgezet. Ik hoop dat de regering haar lesje heeft geleerd en nu met een beter voorstel zal komen.'

SP-Tweede Kamerlid Eric Smaling heeft inmiddels, voor na het kerstreces, een debat aangevraagd met minister Kamp om de ontstane situatie te bespreken. 

Betrokken SP'ers