nieuws

DNB moet niet op stoel van politici gaan zitten

Terwijl de politiek niet zou mogen praten over centrale banken, neemt Klaas Knot geen blad voor de mond als het gaat om sterk politiek gekleurde adviezen. SP-Kamerlid Arnold Merkies vindt dat de president van DNB hierin ver gaat.

In een interview met de Telegraaf pleit Klaas Knot, president van DNB, voor nog meer bezuinigingen. Wel vindt Knot dat de lastenverlichting van 5 miljard eenmalig een keer kan.

SP-Kamerlid Merkies:’Die 5 miljard is een structurele lastenverlichting en dus niet eenmalig. Vreemd dat de heer Knot bepleit dat er minder moet worden uitgegeven, terwijl hij het tegelijkertijd prima vindt dat er minder geld de schatkist inkomt. Eigenlijk bepleit hij daarmee een kleinere rol van de overheid.’

Knot geeft ook suggesties in welke richting we het moeten zoeken en hint richting de posten sociale zekerheid en zorg, omdat dat de grote posten zijn. Eerder deed Knot ook al voorstellen om het makkelijker te maken om mensen te ontslaan. Merkies: ‘Deze uitlatingen passen niet bij de functie van een president van DNB. Als de heer Knot dergelijke politieke opmerkingen wil maken, dan sluit hij zich maar aan bij de VVD of D66. Daar kan hij al zijn rechtse adviezen kwijt.’

Betrokken SP'ers