nieuws

Siderius wil onderwijsfonds voor thuiszitters

SP-Kamerlid Tjitske Siderius bij de Algemene Beschouwingen 2013 (foto: Sander van Oorspronk)

SP-Kamerlid Tjitske Siderius vindt het onacceptabel dat er duizenden kinderen in Nederland niet naar school gaan en geen onderwijs krijgen. ‘Er zit een groot gat in ons onderwijsstelsel, waardoor met name leerlingen met gedragsproblemen, chronische ziekte of beperkingen niet naar school gaan.  Het is onbegrijpelijk dat kinderen die niet in het malletje van het reguliere onderwijs passen thuiszitten en er nauwelijks nog naar hen wordt omgekeken.'

De belofte bij de invoering van het zogenaamde passend onderwijs was dat het aantal kinderen dat geen onderwijs krijgt fors  zou verminderen. Siderius: ‘Het tegendeel is waar. Door de grote klassen in het reguliere onderwijs en het ontbreken van specifieke begeleiding vallen leerlingen uit. Juist voor deze leerlingen moet er maatwerk komen dat past bij de individuele leerling.’

De thuiszitters zijn niet op een school ingeschreven. Daardoor blijft het geld dat voor deze leerlingen beschikbaar is op een plank op het ministerie liggen. Siderius: ‘Het gaat om minstens 60 miljoen. De SP wil dat geld inzetten voor maatwerk. Te denken valt aan speciale kleinschalige scholen met kleine klassen en één op één begeleiding, maar ook mogelijkheden om gedeeltelijk onderwijs te volgen en het aanpassen van lesroosters.’

Ook moet, wat Siderius betreft, het contact tussen gemeenten en ouders verbeteren. Dat kan door leerplichtambtenaren, veel sneller dan nu het geval is, contact met de thuiszitter op te laten nemen. Bovendien moet de aansluiting met jeugdgezondheidszorg drastisch verbeterd worden. Siderius: ‘We moeten alles op alles zetten. Elk kind verdient immers goed onderwijs.’

Betrokken SP'ers