Karabulut: regering moet stelling nemen tegen lange arm Turkije

Sadet Karabulut

Op initiatief van de SP wordt de Turkse ambassadeur door de regering op het matje geroepen. Aanleiding hiervoor is een brief die duizenden Turkse Nederlanders van de Turkse premier ontvingen waarin onder meer beloften worden gedaan voor meer Turks onderwijs in Nederland.

SP-Kamerlid Karabulut: 'De Turkse regering heeft grootse plannen. Ze wil investeren in Nederlandse crèches en scholen. Daarnaast heeft ze het voornemen om actief parlementsleden te steunen die de belangen van Turken in het buitenland moeten dienen. Een duidelijk bewijs van ongewenste beïnvloeding.'

In het Kamerdebat heeft de SP van minister Asscher geëist dat hij duidelijker stelling neemt in het integratiedebat. 'In plaats van te gaan praten met organisaties die de integratie juist belemmeren, zou de minister moeten komen met  serieuze plannen voor een volwaardig Nederlanderschap van in Nederland geboren en getogen kinderen van migranten. Ook is het hoog tijd om de segregatie aan te pakken.'

Ook wil de SP een beter beleid zien voor de aanpak van islamisme en rechts-extremisme. Karabulut wil weten of het rechts-extremisme groeit en wat de regering daartegen doet. Daarnaast moet er een duidelijke lijst van organisaties komen die een jihadistische agenda hebben. Die organisaties moeten worden aangepakt. Aan de omgeving moet begeleiding worden geboden. 

Betrokken SP'ers