nieuws

Succes SP: ook kleine, grondgebonden melkveehouders aan tafel over fosfaatrechten

Grondgebonden melkveehouders die hun bedrijf alleen uitbreiden als ze daar genoeg weiland voor hebben, krijgen meer inspraak in de verdeling van de fosfaatrechten. Dat is het gevolg van een aangenomen motie van SP-Kamerlid Eric Smaling.

Landbouw

Grondgebonden boeren, die niet inzetten op intensivering maar op verantwoorde uitbreiding, krijgen hiermee een sterkere positie. Deze zogenaamde kringloopboeren hebben veel last van fosfaatrechten. Nu de melkquotering is afgeschaft, gaat de productie van melk gereguleerd worden door fosfaatrechten, waarmee de hoeveelheid mest wordt gemaximeerd. Melkveehouders die snel hebben uitgebreid en zijn geïntensiveerd tot industriële proporties, hebben ervoor gezorgd dat het maximum al bereikt is. Hierdoor moeten ook kleine en grondgebonden boeren dure fosfaatrechten kopen.

Door het voorstel van Eric Smaling worden de kringloopboeren nu ook vertegenwoordigd bij de invoering en verdeling van fosfaatrechten. Hiermee wordt hun positie ten opzichte van de grote, intensieve bedrijven sterker.

Daarnaast loodste Smaling een motie door de Kamer die staatssecretaris Dijksma verplicht het Nederlandse landbouwbeleid niet langer op kwantiteit maar op kwaliteit te sturen. ‘Schaalvergroting, liberalisering en intensivering zijn niet de oplossing voor boeren,’ aldus Smaling. 'Hopelijk is dit het startsein voor een nieuwe veehouderij in Nederland, die in evenwicht is met bodem, landschap en omgeving, en waar de mensen eindelijk weer trots op kunnen zijn.'

Betrokken SP'ers