nieuws

10 oktober: sla alarm tegen TTIP!

Op zaterdag 10 oktober komen we in actie tegen TTIP, het beruchte handelsverdrag van de Europese Unie en de Verenigde Staten. Om 13:00 verzamelen we bij de Dokwerker aan het Jonas Daniel Meijerplein, naast het Waterlooplein, in Amsterdam. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'TTIP is geen handelsverdrag, maar een wurgakkoord. Iedereen die wil voorkomen dat grote bedrijven de macht overnemen in Europa, moet erbij zijn op 10 oktober.'

TTIP staat voor Transatlantic Trade & Investment Partnership. Het doel van het verdrag is om zoveel mogelijk handelsbeperkingen weg te nemen. Daar kleven drie gevaren aan:

  1. Het wegnemen van handelsbeperkingen komt neer op het wegnemen van standaarden die juist bedoeld zijn om burgers te beschermen. Allerlei standaarden staan onder druk, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, duurzaamheid en veiligheid. Een race to the bottom ligt voor de hand.
  2. Het verdrag bevat een hoofdstuk over “investeringsbescherming” (ISDS). Dat geeft bedrijven de mogelijkheid om landen via een speciale rechtbank aan te klagen als zij vinden dat zij belemmerd worden door nationaal beleid. Hoge schadeclaims zijn het gevolg. De rechtsstaat wordt gepasseerd, de democratie wordt uitgehold.
  3. De totstandkoming van het verdrag verloopt zeer schimmig en ondemocratisch. De Tweede Kamer kan het proces nauwelijks controleren. Het is nog maar de vraag of nationale parlementen überhaupt goedkeuring mogen geven. 

Kortom: wij willen geen Amerikaanse toestanden, stop het wurgakkoord dat neerkomt op een economische NAVO.

De demonstratie op 10 oktober wordt onder andere georganiseerd door FNV, Milieudefensie en Greenpeace.  SP-Kamerlid Jasper van Dijk is één van de sprekers. Meer dan 9000 mensen hebben zich al aangemeld op Facebook. Help mee met het verzet en kom ook!

Betrokken SP'ers