nieuws

SP start onderzoek onder personeel in zorginstellingen

De zorg is flink onder handen genomen door dit kabinet, niet alleen de thuiszorg maar ook de zorg in instellingen maakt veel verandering door. Daarom wil SP-Kamerlid Renske Leijten graag weten van zorgpersoneel hoe het nu gaat en zij start een onderzoek onder personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en instellingen in de geestelijke gezondheidszorg

Renske Leijten

'De zorg is flink op zijn kop gezet door dit kabinet, in de ouderenzorg ligt er een verbeterplan voor meer kwaliteit, in de gehandicaptenzorg komt die eraan, en in de geestelijke gezondheidszorg is er veel veranderd doordat zorgverzekeraars de behandelingen inkopen. We zien dat instellingen hun capaciteit moeten afbouwen: bedden worden verminderd, mensen met zogenaamd lichte zorgbehoefte komen niet meer in aanmerking voor de instellingszorg. Dit verandert ook het werken in de instellingen, de mensen die verzorgd moeten worden hebben zwaardere problematiek. Ook horen we veel over hoge werkdruk dat onherroepelijk invloed heeft op de kwaliteit van de zorg. Ik wil van de medewerkers horen hoe onze zorg ervoor staat.' 

Leijten roept alle werknemers op om de SP-enquête in te vullen. 'De vrouwen en mannen die het werk doen, weten het beste hoe de vlag erbij hangt. Zij kunnen ons, de politiek, inzicht geven in de werkdruk, bureaucratie en kwaliteit van de zorg.'

Werkt u in zorg? Doe dan mee aan ons onderzoek! Het invullen van de enquête kost ongeveer 15 minuten. We hebben drie verschillende vragenlijsten gemaakt om het beste aan te kunnen sluiten per sector. U kunt de links ook doorsturen aan collega's. Hoe meer mensen meewerken, hoe completer wij de zorg in kaart kunnen brengen.  

Vul de enquête in als u werkt in een verpleeg- of verzorgingshuis, de gehandicaptenzorg of een instelling in de geestelijke gezondheidszorg

Betrokken SP'ers