nieuws

Merkies: ‘Bezuinigingsakkoord is gifpil voor Griekenland’

Woensdag spreekt de Tweede Kamer over het akkoord tussen Europa en Griekenland over nieuwe leningen. De SP zal niet instemmen met dit akkoord. ‘Opnieuw wordt aan de Grieken het verkeerde medicijn van onmenselijke bezuinigingen voorgeschreven. Dit akkoord is slecht voor Griekenland en voor Nederland.’ Drie vragen aan SP-Kamerlid Arnold Merkies over het akkoord.

Arnold Merkies (foto: Suzanne van de Kerk)

De Europese Unie en Griekenland hebben een akkoord over nieuwe leningen. Is dat goed nieuws?

'Nee, het is geen akkoord dat de Griekse economie er bovenop gaat helpen. Het is een voortzetting van het oude trojka-beleid van onmenselijke bezuinigingen en privatiseringen. Het is al heel lang  duidelijk dat dit beleid gefaald heeft. Daarnaast is het geld dat aan de Grieken wordt geleend vooral bedoeld om schuldeisers als de ECB en het IMF terug te betalen. Een flink deel van het geld gaat direct naar de Griekse banken. In ruil daarvoor worden er onredelijke eisen gesteld richting de Grieken, die contraproductief zullen werken. Kortom: dit is geen oplossing. Over een tijdje staan we weer in de Tweede Kamer om over hetzelfde probleem te praten.'

U stemt dus tegen het akkoord? Laat u de Grieken niet in de steek?

'We zullen inderdaad tegen het akkoord stemmen. Het medicijn dat de schuldeisers aan Griekenland hebben gegeven is een gifpil gebleken, met veel armoede en een torenhoge werkloosheid als gevolg. Het is tegen deze asociale Europese politiek waar de Grieken in juni massaal nee tegen zeiden in een referendum. In plaats van het medicijn nog eens grondig te onderzoeken, wordt het opnieuw gegeven. De dosis wordt zelfs verhoogd. Bovenop de vele bezuinigingen die de afgelopen jaren zijn gedaan moet er van de EU opnieuw flink worden gesneden in sociale zekerheid en pensioenen. Fundamentele werknemersrechten komen weer op het spel te staan, zoals het recht te kunnen staken en gezamenlijk te onderhandelen voor je loon. Overheidsbedrijven moeten massaal in de uitverkoop. Daarbij worden er bovendien irreële veronderstellingen gemaakt over de opbrengst van die privatiseringen.'

Wat is de oplossing volgens de SP?

'De SP pleit voor een aantal zaken, waarbij het herstel van de Griekse economie door middel van investeringen voorop staat. De Grieken hebben geen baat bij een wurgakkoord maar behoefte aan ruimte. Dat betekent onder meer dat Griekenland de ruimte moet krijgen om te investeren in de economie. Dus stoppen met onredelijke eisen en bezuinigingen die de humanitaire situatie in Griekenland alleen maar verergeren. In plaats daarvan moet de koopkracht gestimuleerd worden met slimme investeringen.  Een snelle en sociale oplossing is ook in het belang van alle Nederlanders. Want hoe sneller de Griekse economie herstelt hoe sneller het land de schulden aan andere landen in Europa – waaronder Nederland – kan afbetalen.

Aanpak van corruptie moet prioriteit krijgen en het op orde krijgen van een fatsoenlijke belastinginning. Om belastingontduiking tegen te gaan is de hulp van andere landen nodig. Nederland moet bovendien kijken naar haar eigen rol.Nederland maakt het nu mogelijk voor multinationals in Griekenland om via Nederlandse brievenbusmaatschappijen belasting te ontwijken. Daar moet de regering direct een eind aan maken.'

Betrokken SP'ers