nieuws

TTIP-stemming aanslag op democratie

Donkere wolken boven het Europees Parlement. Foto: Anne-Marie Mineur
Donkere wolken boven het Europees Parlement. Foto: Anne-Marie Mineur

Het Europees Parlement stemde vandaag in met ISDS, een arbitragesysteem dat speciale rechten geeft aan buitenlandse investeerders. ISDS moet onderdeel worden van TTIP, het handelsverdrag met de Verenigde Staten. Ondanks groeiende maatschappelijke onrust en een felle campagne van burgers en maatschappelijke organisaties, koos het parlement toch voor de agenda van de Europese multinationals.

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur begrijpt niets van de opstelling van de voorstanders. “Dit zijn partijen die zichzelf democratisch noemen. Toch stemmen ze in met een verdrag dat onze democratie op allerlei manieren ondermijnt. ISDS is een parallel rechtssysteem, dat mogelijkheden biedt aan buitenlandse bedrijven om onze wetten onderuit te halen — rechten die onze eigen ondernemers en werknemers bovendien onthouden worden. Maar ook de manier waarop onze regels zullen worden aangepast aan die van de Amerikaanse markt is verre van democratisch en transparant. Met een nieuw overlegorgaan waarin de bedrijven zelf in belangrijke mate hun regels mogen bepalen, drijven we steeds verder weg van open en democratische controle.”

Mineur is ook niet te spreken over de manier waarop de maatschappelijke onrust genegeerd wordt. Mineur: “150.000 mensen en organisaties hebben gereageerd op een publieke consultatie over dit ISDS. Volgens de cijfers van de Europese Commissie wijst 97% van hen ISDS af. 2,3 miljoen mensen hebben het Europees Burgerinitiatief getekend om te stoppen met de TTIP-onderhandelingen. Europa heeft een steeds groter probleem met zijn democratische legitimiteit.”

Betrokken SP'ers