nieuws

SP zeer kritisch over akkoord Griekenland

De SP is zeer kritisch over het akkoord dat de EU met Griekenland wil sluiten. Volgens SP-Kamerlid Harry van Bommel is dit akkoord met het mes op de keel van de Griekse regering gesloten. Het lost de structurele problemen in de eurozone niet op. Het Kamerlid noemt het akkoord in een eerste reactie ‘allesbehalve sociaal’.

Volgens de SP zijn verschillende maatregelen uit het akkoord slecht voor mensen met een laag inkomen of weinig opleiding. De BTW-verhoging en de hervorming van de arbeidsmarkt treft hen extra hard. Door de gedwongen privatisering van overheidsbedrijven gaat Griekenland volgens Van Bommel in de uitverkoop terwijl de verwachte opbrengst veel te optimistisch wordt ingeschat. ‘Het is zeer de vraag of dit akkoord de economische positie van Griekenland dusdanig versterkt dat het land zichzelf in de eurozone kan redden,’ aldus Van Bommel.

Nog deze week zal de Tweede Kamer debatteren over het akkoord. In dat debat wil de SP duidelijkheid krijgen over de vraag of met dit akkoord de schulden van Griekenland houdbaar worden. Tevens wil de SP weten welke maatregelen die eerder door de Griekse regering waren teruggedraaid, als gevolg van dit akkoord moeten worden gecompenseerd. Nu de Griekse regering een akkoord heeft gesloten is het woord eerst aan het Griekse parlement.

Betrokken SP'ers