nieuws

Ulenbelt: Betere compensatie bij inkomensgat door verhoging AOW-leeftijd

Paul Ulenbelt

Door het verhogen van de AOW-leeftijd komen veel ouderen in de problemen. Zij hebben een gat in hun inkomsten doordat het prepensioen of andere verzekeringen eerder stoppen dan dat de uitbetaling van de AOW begint. Eerder pleitte de SP al voor een goede overbruggingsregeling voor deze mensen. Nu blijkt dat ruim 40 miljoen euro, bestemd voor deze regeling, in 2014 niet is uitgegeven. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt wil dat dit geld wordt gebruikt om mensen alsnog te compenseren voor het verhogen van de AOW-leeftijd.

Ulenbelt: ‘Er is geld beschikbaar gesteld om er voor te zorgen dat mensen niet maandenlang zonder inkomen zitten. Maar door de veel te strenge voorwaarden hebben maar weinig mensen vorig jaar gebruik kunnen maken van deze regeling. Het geld dat niet besteed is, moet alsnog gebruikt worden om mensen te compenseren.’ De SP stelt voor om mensen eerder in aanmerking te laten komen voor de overbruggingsregeling en het uit te keren bedrag te verhogen.

Betrokken SP'ers