nieuws

Leijten lanceert vijf voorstellen voor goed bestuur in de zorg

Medezeggenschapsraden, cliëntenraden en ondernemingsraden moeten meer rechten krijgen om in te grijpen bij fusies, nieuwbouwprojecten, begrotingen en het salaris van de bestuurders. Dat stelt SP-Kamerlid Renske Leijten voor in het debat over goed bestuur. Leijten komt met vijf voorstellen om het toezicht op bestuurders in de zorg te verbeteren.

Renske Leijten

Leijten: ‘Er zijn veel goede bestuurders in de zorg die het belang van cliënten en personeel voorop hebben staan, die zichzelf niet verrijken. Maar zij hebben last van de dikke ikken in de zorg, de bestuurders met een enorm salaris, een grote auto van de zaak, een hofhouding van managers en PR-adviseurs. En juist dié bestuurders bepalen de zelfregulering van bestuurders onderling. Dat gaat dus niet goed. Daarom moeten we zorgen dat de macht binnen zorginstellingen beter wordt verdeeld en dat er kan worden ingegrepen als er dingen gebeuren die niet kloppen.'

De SP wil dat de macht in de zorg wordt gedeeld. Leijten: 'Het wordt hoog tijd dat medezeggenschapsorganen als de cliëntenraad en de ondernemingsraad meer rechten krijgen om in te grijpen bij ingrijpende plannen als fusies, nieuwbouw en vastgoed, aanschaf van dure ICT-ondersteuning en de jaarlijkse begroting. Nu kunnen ze hun zegje doen, maar staan met lege handen als bestuurders en toezichthouders de andere kant op gaan. Dat is niet meer van deze tijd.’

De voorstellen van de SP:

 1. Instemmingsrecht voor medezeggenschapsraden
  Medezeggenschapsraden, zoals de ondernemingsraad, de cliëntenraad en mogelijk familieraden, krijgen instemmingsrecht en amendementsrecht op alle zaken die raken aan goed bestuur, zoals de benoeming van bestuurders, nieuwbouw en vastgoed, personeelsbeleid, ICT en fusies, maar ook de jaarlijkse begroting. Macht delen is het devies.
 2. Vrije toegang tot Ondernemingskamer bij wanbeleid
  Er wordt vrije toegang geregeld tot de Ondernemingskamer om te toetsen of er sprake is van wanbeleid of wanbestuur door bestuurders of toezichthouders. Nu moeten cliëntenraden of ondernemingsraden financiële middelen bij de te toetsen bestuurders en toezichthouders vragen.
  Een oordeel van wanbeleid of wanbestuur kan leiden tot een procedure van persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders.
 3. Onder curatele van de Inspectie bij falende kwaliteit van zorg 
  Een zorgaanbieder die kwaliteit van zorg verzaakt komt onder curatele te staan van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De staatssecretaris regelt dat nu voor de verpleeghuizen, wat de SP betreft wordt dit voor de gehele zorg geregeld.
 4. Toezichthouders en bestuurders kunnen ontslagen worden door de minister 
  De minister krijgt de bevoegdheid om bestuurders en/of toezichthouders te ontslaan bij gegraai van zorggeld of het niet delen van de macht met de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad.
 5. Altijd fraudeonderzoek na faillissement 
  Na een faillissement wordt er altijd een onderzoek gedaan naar mogelijke fraude of wanbeleid in de periode voor het faillissement. Nu heeft de curator die taak, maar komt daar vaak niet aan toe omdat schuldeisers bediend moeten worden. Zodra de curator aan de slag gaat met de afwikkeling van de boedel, start gelijktijdig onderzoek naar mogelijke fraude of wanbeleid. Hiermee wordt voorkomen dat bewijsmateriaal verdwijnt of mogelijke betrokken al gevlogen zijn.

Betrokken SP'ers