nieuws

De Jong: laat klokkenluider niet langer in de kou staan

Dennis de Jong

Op 17 juni organiseerde SP-Europarlementariër Dennis de Jong, samen met corruptiewaakhond Transparency International in het Europees Parlement een bijeenkomst met en over klokkenluiders. De bescherming van klokkenluiders verdient juist nu alle aandacht, aangezien het Europees Parlement gisteren instemde met een richtlijn ter bescherming van bedrijfsgeheimen. Hierdoor wordt het voor klokkenluiders juist moeilijker om misstanden binnen bedrijven aan de kaak te stellen.

Tijdens de bijeenkomst spraken verschillende klokkenluiders over hun ervaringen. Op uitnodiging van de SP sprak klokkenluider Antoine Deltour over zijn geslaagde poging om de belastingafspraken tussen Luxemburg en een groot aantal multinationals (Luxleaks) wereldkundig te maken. Deltour wordt op dit moment vervolgd door Luxemburg, omdat de praktijken die hij aan het licht bracht, formeel niet illegaal zijn. De Jong: ´Het is ongelofelijk dat iemand die de moed toont om wanpraktijken aan het licht te brengen, zelf vervolgd wordt´.  Ook sprak John Wilson, een Ierse politieman die misstanden aan de kaak heeft gesteld en daardoor niet alleen zijn baan verloor, maar ook veelvuldig is bedreigd.

De Jong wil niet alleen aanpassing van de voorgestelde wetgeving over bedrijfsgeheimen, maar ook invoering en verduidelijking van interne richtlijnen van de Europese instellingen ter bescherming van klokkenluiders. Zo moet er een onafhankelijke autoriteit komen voor klokkenluiders bij de Europese instellingen. De Jong zal bij de komende ronde waarin het EP décharge moet verlenen aan de Europese instellingen over de uitgaven gedaan in 2014, specifiek kijken naar de regels ter bescherming van klokkenluiders. Ook tussen de lidstaten zit nog een groot verschil in beschermingsniveau voor klokkenluiders. Eind 2013 concludeerde Transparency International nog in uitgebreid onderzoek dat de huidige wetgeving van lidstaten een ratjetoe is. Lidstaten moeten daarom beter samenwerken op dit gebied. De Jong zal hier met de intergroep van gelijkgezinde Europarlementariërs die zich inzetten voor transparantie, aanbevelingen over opstellen, want 'of het nu gaat om misbruik van EU gelden of belastingontduiking, klokkenluiders zijn essentieel om corruptie en wantoestanden tegen te gaan', aldus De Jong.

Betrokken SP'ers