nieuws

Tiny Kox in Moskou: Stop sancties, ga praten!

Na een jaar van zinloze sancties over en weer moeten Rusland en de overige landen van Europa weer met elkaar gaan praten. Alleen zo kan de spanning op het continent verminderen en de kans op een nog grotere crisis worden tegengegaan. Dat zei SP-senator Tiny Kox deze week in Moskou. Hij sprak daar als voorzitter van Verenigd Links in de Raad van Europa op een internationale conferentie van de Russische sociaaldemocratische partij Rechtvaardig Rusland.

tinykoxinmoskou

Kox wil dat het Russische parlement weer normaal gaat deelnemen aan het werk van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg. De Russen schortten hun activiteiten op nadat hen het stemrecht in de assemblee was ontnomen door een meerderheid van de daar vertegenwoordigde parlementariers uit de 46 andere Europese lidstaten. Die sanctie volgde op de annexatie van de Krim door Rusland in het voorjaar van 2014. Kox hield zijn publiek in Moskou voor dat die annexatie een schending van het internationaal recht is, wat voor excuses president Putin en anderen daar ook voor bedenken. Maar het heeft weinig zin om als straf daarvoor de parlementaire diplomatie tussen Rusland en de rest van Europa te bevriezen, aldus de SP-senator: 'Zeker in tijden van crisis kunnen wij, parlementariers, ons niet veroorloven te zwijgen. De gebeurtenissen in Oekraïne, waar democratie, de rechtsstaat en de mensenrechten zwaar onder druk staan, eisen dat we met elkaar praten. Dat geldt ook voor de tragedie in de Middellandse Zee, de oorlogen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, de vele bevroren conflicten in Europa, en de sociale, de energie- en de klimaatcrisis die ons bedreigen.'

Kox wees de deelnemers aan de conferentie in Moskou op de vele bindende conventies die door de Raad van Europa tot stand zijn gebracht. Hij noemde het Europees Verdrag over de Rechten van de Mens, het Europees Sociaal Handvest, en de conventies tegen corruptie, witwaspraktijken, terrorisme, mensenhandel en geweld tegen vrouwen en kinderen. Kox: 'Daarmee heeft de Raad van Europa op een weinig spectaculaire maar wel effectieve wijze bijgedragen aan het vinden van wegen naar een rechtvaardiger wereld.' Na het einde van de Koude Oorlog zijn Rusland en de andere Oost-Europese landen allemaal tot de Raad van Europa toegetreden. Kox: 'Pas toen werd de in 1948 opgerichte organisatie werkelijk Europees, voor alle 800 miljoen burgers.'

Als voorzitter van de fractie van Verenigd Links in de Raad van Europa deed hij een dringend beroep op zowel het Russsische parlement als de assemblee in Straatsburg om de samenwerking te herstellen. Ook riep hij Rusland en de Europese Unie op elkaar niet langer over en weer sancties op te leggen, omdat die niets opleveren. Kox: 'In plaats van confrontatie hebben we dialoog nodig om de vrede te beschermen. Dat zijn we, 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, verplicht aan al diegenen die toen hun leven voor onze vrijheid gegeven hebben in de strijd tegen het fascisme.' Op 9 mei herdenkt heel Rusland het einde van die oorlog, waarin miljoenen Russen het leven lieten. Volgens de SP-senator moet de wereld Rusland dankbaar zijn voor die grote opoffering in de Tweede Wereldoorlog. 'Maar', zo zei hij tegen Russische politici en wetenschappers, in een aansluitende workshop over 'lessen uit de oorlog': 'Rusland moet in de huidige crisis ook nadenken over de door haar gemaakte fouten. Het volstaat niet om te wijzen op de fouten van de Europese Unie, de NAVO en Amerika.'

In juni evalueert de parlementaire assemblee van de Raad van Europa de aan Rusland opgelegde sancties.

Betrokken SP'ers