nieuws

Verslag partijraad 21 maart 2015

Introductie – Jan Marijnissen

Jan Marijnissen opent de partijraad en feliciteert iedereen met de behaalde verkiezingswinst.

Inleiding – Maurice de Hond

Na de verkiezingen van afgelopen week concludeert Maurice de Hond dat het verschil tussen de SP en de grootste partij nog nooit zo klein is geweest. De VVD heeft wat verloren, maar in de campagne hebben ze een deel van het verlies terug gehaald, mede door afwezigheid van Geert Wilders. De PvdA werd door kiezers verweten met de VVD mee te doen, waardoor er veel ruimte was op links. Die heeft de SP goed opgevuld. D66 zakte weg in de peilingen, Pechtold debatteert wel goed, maar mensen zien dat D66 niet echt eigen voorstellen heeft.

De opkomst was niet erg hoog bij de Provinciale Statenverkiezingen. Mensen die ouder, hoger opgeleid en zeker van hun keuze zijn, zijn meer geneigd om te stemmen dan anderen. Waarom profiteert de SP niet volledig van het verlies van de PvdA? Mede omdat er ook weer SP-kiezers naar andere partijen zijn gegaan. Uit cijfers van De Hond blijkt dat de SP de volgende percentages aan andere partijen kwijt raakte: 2% PvdA, 6% PVV, 7% CDA, 3% D66, 12% overig. De prognose van Maurice de Hond is dat de SP bij Tweede Kamerverkiezingen op 22 zetels zou komen. Maar mensen stemmen vaak strategisch, dus het zal ook afhangen van wie de PvdA gaat leiden. De Hond schat in dat het kabinet gaat vallen. De afgelopen verkiezingen was er altijd de tweestrijd tussen de mogelijke premiers – links en rechts. Rechts zal Rutte die plek innemen, links Roemer óf een nieuwe PvdA-kandidaat.

Mensen met een een laag inkomen en een lage opleiding stemmen vooral SP (en PVV, maar die kiezers hebben gemiddeld een hoger inkomen). Het opleidingsniveau in Nederland wordt steeds hoger, dat is iets om rekening mee te houden. Vroeger hadden partijen een vaste kern van kiezers, sinds de jaren 70 is dit niet meer zo; je moet elke kiezer binnenhalen. Er zijn nu eigenlijk twee parallelle werelden, die van de hoog- en de laagopgeleiden. Neoliberale partijen die hoogopgeleiden kiezers hebben, denken echt dat ze goed bezig zijn. En in hun belevingswereld is dat ook zo.

Het verhaal van de SP werkt goed, maar 12% van de kiezers is dan toch best weinig. Wij moeten binnen onze eigen parallelle wereld de PVV verslaan. En je moet balanceren tussen jezelf 'regeer-gereed' tonen en harde oppositie voeren, dat is lastig. De SP moet vooral blijven inzetten op haar eigen kracht in de eigen 'parallelle wereld' en niet proberen om salonfähig te worden in die andere wereld. Maar je moet ná de verkiezingen wel heel goed nadenken hoe je in het bestuur terecht kan komen!


Uit de zaal:
De vragen aan Maurice de Hond zijn uiteenlopend:

 • Hoe kijk je aan tegen die bijna dagelijkse peilingen en de manier waar de media daar mee omgaan? ('Tja, je kan dat niet verbieden')
 • Hoe kunnen we ook hoogopgeleiden aanspreken? ('Je moet jezelf niet verloochenen, daar word je op afgerekend').
 • Kunnen we leren van Syriza? ('Ja, je moet blijven bij wat je je kiezers hebt beloofd. De basis van je verhaal moet overeind blijven!')
 • Is het zo dat links er slecht voorstaat omdat de PvdA het beeld verpest heeft en kunnen wij dit weer leuk maken? ('Ja, links heeft een moderne invulling nodig. Het 'sloganisme' van het verleden moet er uit, probeer met moderne, nieuwe plannen te komen.')
 • De winst van de SP zit vooral in grensprovincies, ligt dat aan beroepsverdeling? ('Ja, de wereld is anders daar.')
 • Hoe kunnen we de allochtone kiezer naar de SP trekken? ('Moeilijk, veel mensen van buitenlandse afkomst stemmen niet.') De behoefte van allochtonen in Nederland past goed bij ons programma; we zouden een groot deel van hen aan ons moeten kunnen binden.

Toespraak Emile Roemer

'Gefeliciteerd! We zijn op allerlei manieren gegroeid, in Groningen zijn we de grootste, in 33 gemeenten zijn we de grootste. In Boxmeer behaalden we 32% van de stemmen, dus het kan overal! We hebben een hele goede inzet geleverd in de campagne en de debatten. Bedankt ook alle medewerkers die het mooie materiaal gemaakt hebben en campagneleider Jan Marijnissen!

Kiezers hebben afgerekend met de regering. Wat onze kiezers betreft moet er een sociaal alternatief, komen, het roer moet om! Dat gaat over de thuiszorg, sociale werkplaatsen, investeren in de economie, oog voor mensen. Het zou goed zijn als het kabinet nu valt. De SP wordt vaak weggezet als een partij die aan de kant staat, maar wij zijn niet opgericht om rechts beleid uit te voeren. We hebben ook de afgelopen periode veel voorstellen (inspraak huurders, normering topinkomens) beter gemaakt en ondersteund, dus we staan helemaal niet aan de kant.

Een nieuwe fase breekt aan voor onze partij. We zijn de leiders op links en dat vraagt veel meer van ons. Wij moeten de koers bepalen. Onze alternatieven moeten verder uitgewerkt worden. Een heel mooi voorbeeld is het zorgverzekeringsplan. Dat is het begin van meer, bijvoorbeeld een progressief belastingplan en een sociaal plan voor meer banen. We moeten meer en beter in beeld zijn. Waar we een actieve afdeling hebben scoren we hoger dan in gemeenten waar we die niet hebben. We moeten dus op naar 200 afdelingen, en dan in razend tempo naar 250. Nederland moet helemaal rood!

Van onze bestuurders wordt nog meer verwacht. We worden geen bestuurderspartij. We zijn een actieve partij die met de mensen samenwerkt, dat is ons bestaansrecht. Onze bestuurders staan niet boven, maar tussen de mensen. We moeten echt hard aan de slag, praten en doen zijn twee verschillende dingen. Neem ROOD. We hebben maar 15 ROOD-groepen. Wat gaan we daar aan doen? Op bijeenkomsten met studentensteden, waren bij de laatste avond maar twee afdelingen. We moeten dit soort dingen niet laten lopen! We mogen niet achterover leunen. We moeten zelfvertrouwen hebben, het is nu tijd om door te pakken. We zijn de grootste op links, nu de grootste van Nederland nog!'

Analyse verkiezingsuitslag

Nils Muller – Zutphen.
'In Zutphen hebben we deelgenomen aan het college, maar zijn er uitgezet. De wethouder moest beleid voeren over een asielzoekerscentrum dat niet goed was. Hij heeft de eer aan zichzelf gehouden. De afdeling heeft haar verhaal uitgelegd in een afdelingskrant die wijd verspreid is.'

Peter de Vos – Campagneleider Gelderland.
'We hebben een mooie campagne gehad, met een goed team. Speerpunten waren bijvoorbeeld een bibliotheekplan, verdubbeling van het spoor in de Achterhoek en meer sociale woningbouw.'

Sandra Beckerman – Lijsttrekker Groningen
De PvdA is altijd de grootste geweest in Groningen, Sandra kan nog niet geloven dat we écht de grootste zijn nu. 'Het geheim van de SP in Groningen is simpel: activisme en alternatieven laten zien. Maar dat is wel heel hard werken! Het is niet moeilijk om je boos te maken over het grote thema gaswinning. Je ziet gestutte huizen, mensen maken zich zorgen over de veiligheid van hun kinderen. De SP heeft actie gevoerd en de naam van 'NAM' veranderd in 'Geeft', maar is ook met doorgerekende alternatieven gekomen. Vooral de samenwerking met de afdelingen, waaronder Stadskanaal, is heel goed geweest. Er zal snel een nieuwe coalitie komen die een vuist naar Den Haag moet maken over gas, werk en leefbaarheid.'

Uit de zaal:

 • In Zuid-Holland zijn we gelijk gebleven. Het is zorgelijk dat zo weinig mensen naar de stembus zijn gegaan in deze provincie, ook op straat merk je dat mensen klaar zijn met de politiek. Het is moeilijk om de hoger opgeleiden aan je te binden in deze regio. We hebben maar in 20 gemeenten een afdeling. In Rotterdam is de PVV heel groot.
 • Ook in de stad Groningen zijn we de grootste. Mensen weten ons te vinden en we winnen concrete acties, daar gaat het om. In Brabant hebben we net zo veel stemmen als in Groningen gehad. We moeten niet zeggen 'daar gaan wij niet over', maar ons ook provinciaal met alles bemoeien wat belangrijk is!
 • Wat is het geheim van Groningen? Doorbuffelen! Verkiezingen moet je winnen vóór de campagne. Het is nu de tijd om leden te maken, juist vandaag zouden alle afdelingen op straat moeten staan. We moeten meer jongeren aan ons binden.
 • Het is belangrijk dat we ook in bestaande afdelingen nog winst boeken. In Den Helder en Leiden hebben we verlies geleden. Dit ligt ook aan de zichtbaarheid van die afdelingen.
 • Complimenten voor het drukwerk en de leus 'Reken Af'!
 • De financiële controlecommissie wordt bedankt voor haar werk. Er wordt een nieuwe commissie voorgesteld: Ane Duijff, Hanne Drost, Maurits Gemmink, Ewout den Heijer en Tamara Koppelaar. De zaal is unaniem akkoord met deze bezetting.


Mededelingen – Hans van Heijningen

 • Hans doet een oproep om serieus om te gaan met afdelingsfinanciën. Regel dat goed.
 • De Regioconferenties vinden plaats op op 18 en 25 april. Een mooie kans om nieuwe actieve mensen mee te nemen!
 • Lever de afdelingsverslagen komende maand in met een analyse van de verkiezingscampagne.
 • Er zijn op te veel plaatsen nog geen SP-afdelingen. Er zijn 45 steden waar het, gezien het ledenaantal, echt moet kunnen. Een goed voorbeeld van hoe een werkgroep zich kan ontwikkelen tot afdeling is Landsmeer.
 • Volgende week zondag is er weer Theater de Moed.
 • Neem de almanak 'Helpende Hand' vanmiddag mee als je afdeling die nog niet heeft. Ze liggen klaar.

Huur te duur – Vincent Mulder

'De 'Huur te duur'-campagne is sinds enige tijd van start. Er wordt heel positief op gereageerd en op veel plekken zijn al actiecomités opgericht. Gebruik de poster om aan te bellen en aan de slag te gaan. In Hengelo loopt de actie erg goed. Er is een comité van boze huurders opgericht. Dat is in gesprek met woningcoöperaties geweest. Op de verkiezingsavond werd bekend dat dit jaar niet meer dan 1% verhoging wordt doorgevoerd. Het comité en de afdeling zijn met taart voor het personeel naar de woningbouwcorporatie gegaan. Successen zijn goed te boeken, het is een inkopper!' Bestel posters via SPnet en Remi Poppe, Sadet Karabulut, Eva de Bakker en Vincent Mulder komen graag langs om op een huurdersavond te spreken.

Er is genoeg voor iedereen – Manja Smits

'We krijgen vandaag allemaal een hoop opdrachten mee voor in de afdelingen. Het is veel werk, maar dat is nou eenmaal het lot van de socialist. Ook de campagne 'Er is genoeg voor iedereen' is nu al enkele maanden van start. Het campagneteam is tevreden over de start. Op veel plekken heeft men op straat geflyerd en iets lekkers uitgedeeld. Er zijn handtekeningen opgehaald tegen de belastingontduiking door Starbucks. In Amersfoort is een eigen flyer gemaakt met de toren erop. Er is veel gebeurd en uitgeprobeerd, tot nu toe is het beeld dat er veel positieve reacties zijn, dat veel afdelingen met het thema vermogensongelijkheid (t.o.v. inkomensongelijkheid) aan de slag gaan, dat veel mensen het met ons eens zijn en dat het beeldmerk van de campagne niet mooi was.

Er is nu een nieuw logo waarmee we deze bewustwordingscampagne voort gaan zetten. We proberen mensen er echt bij te betrekken, dus zoveel mogelijk via persoonlijk contact en niet alleen door 'posts' op Facebook. We gaan met uitgewerkte voorstellen komen waar we heel Nederland achter kunnen krijgen. We vragen mensen of ze ons steunen en dan proberen we ze te binden. Bijvoorbeeld met de 'krasloten' waar mensen bij drie goede antwoorden iets hebben 'gewonnen' en waarop men contactgegevens in kan vullen om op de hoogte te blijven. De flyer is inmiddels ook klaar. Die is niet bedoeld om in de bus gooien maar om opvallend mee op straat te staan, of huis-aan-huis, te verspreiden.'

Tot de zomer gaan we op deze manier door: contacten verzamelen en reuring veroorzaken (acties, huis-aan-huis gaan, ledenavonden). Alles is te bestellen via SPnet en stuur al je opmerkingen, tips en vragen naar: genoeg@sp.nl!

Brussel – Dennis de Jong

'Op verschillende manieren probeert de Europese Unie onder leiding van Juncker steeds meer bevoegdheden naar zich toe te trekken. Dat zien we op het gebied van belastingen, energie, defensie (Europees leger) en het opzetten van een investeringsfonds en een kapitaalunie.

Het vrijhandelsverdrag TTIP leidt tot veel ellende. Het zal er toe leiden dat ambtenaren samen met multinationals bepalen welke regels er zijn voor vrijhandel. Het is heel onduidelijk wat het Europees Parlement daar nog over mag zeggen. We gaan daarom samen met de FNV in actie tegen TTIP. Ook de Energie-Unie en de kapitaalunie zijn gevaarlijke en ook heel ingewikkelde dingen. Daarnaast gaan er nog steeds veel stemmen op voor een Europees leger. Hier moeten we ook tegen in actie komen! Je hoort heel weinig van de EU, maar er worden steeds meer foute dingen besloten.'

Meer leren over Brussel? Via de medewerker van het scholingsteam in jouw regio kun je onze Europarlementariërs Dennis en Anne-Marie uitnodigen. Het is ook mogelijk om een dag naar Brussel te komen.

ROOD – Merel Stoop

Merel start met een filmpje over de verkiezing tot 'Huisjesmelker van het jaar', uitgezonden door Hart van Nederland.

'Het is al heel vaak gezegd, ga serieus aan de slag met ROOD in jouw afdeling! Amsterdam is bijvoorbeeld goed aan de slag. Bij de door ROOD georganiseerde discussieavonden waren er de eerste keer 50 mensen en de keer daarop al 90. Ook in Utrecht gaat het goed. Dus ga aan de slag en neem het blad voor jongeren Code ROOD direct mee om uit te delen.

Iedereen volgt wel de bezetting van het Maagdenhuis. Wat niet iedereen weet is dat er ook veel SP-jongeren bij betrokken zijn. Het is ons verhaal! Dus je ziet, nu is dé kans om jongeren aan ons te binden. We maken er in Amsterdam bewust geen SP-ding van, maar steunen de actievoerders! Ook in andere universiteitssteden gaat dit gebeuren. Dus alle smoesjes overboord, we gaan op naar de 200 ROOD-groepen! Bij vragen en voor hulp kun je het ROOD-bestuur benaderen.'