SP verheugd met onderzoek minimumlooneis voor internationale chauffeurs

Minister Asscher gaat de mogelijkheden onderzoeken om het minimumloon te verplichten voor alle vrachtwagenchauffeurs die door Nederland rijden, ook wanneer ze uit andere EU-lidstaten komen. SP-Kamerleden Paul Ulenbelt en Farshad Bashir zijn verheugd dat het SP-voorstel wordt onderzocht. 'Dit is een grote doorbraak. Hopelijk komt hiermee een einde aan de uitbuiting van buitenlandse chauffeurs en het wegconcurreren van Nederlandse chauffeurs.'

Economische zaken

‘Teveel chauffeurs uit vooral Oost-Europese werken voor een paar honderd euro per maand. Dit is niet alleen uitbuiting, maar zorgt ook voor oneerlijke  concurrentie met Nederlandse chauffeurs die volgens de cao worden uitbetaald,’ stelt Ulenbelt. De SP wil dat Nederland een voorbeeld neemt aan onze oosterburen. ‘In Duitsland heeft de invoering van het minimumloon voor alle door Duitsland rijdende vrachtwagenchauffeurs gezorgd voor gelijke arbeidsvoorwaarden en een gelijk speelveld. Dit zou ook een uitkomst voor Nederland zijn. Daarom ben ik ook blij dat hier nu serieus naar gekeken gaat worden door de minister.’

In Brussel wordt de nodige discussie gevoerd omdat deze aanpak mogelijk in strijd is met het vrij verkeer van personen en goederen. Ulenbelt: ‘Volgens mij is hier geen sprake van het blokkeren van vrij verkeer binnen Europa. We zeggen alleen: als je in ons land werkt, hoor je het Nederlandse minimumloon te ontvangen. We zien dat Frankrijk ook overweegt een dergelijke wet in te voeren, dus het draagvlak binnen Europa voor dit voorstel groeit alleen maar. Ik verwacht dat met het onderzoek snel meer duidelijkheid komt naar de mogelijkheden om dit ook in Nederland in te voeren.’

Betrokken SP'ers