nieuws

Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog

Uit onderzoek van de SP blijkt dat 1 op de 3 ouders de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet kan betalen. Bijna de helft (48%) van de ouders betaalt meer dan 50 euro per jaar per kind, 27% betaalt zelfs meer dan 100 euro per jaar. SP-Kamerlid Tjitske Siderius is geschrokken van deze resultaten: 'Steeds meer ouders kunnen de vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten in de school niet meer betalen. Het is schrijnend dat kinderen hierdoor in de klas worden uitgesloten of zelfs gepest worden.' 

Ongeveer de helft van de ouders vindt de ouderbijdrage te hoog. Van de ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen zegt een kwart (24%) dit ook niet te doen. Bijna 1 op de 5 ouders (18%) leent geld bij de bank of bij vrienden en familie. Siderius: 'Het is mooi als scholen door het organiseren van extra activiteiten kleur kunnen geven aan het schoolleven. Maar als ouders zich moreel verplicht voelen en druk ervaren om te betalen verliest deze kleur snel zijn glans. Geen ouder wil zijn kind uitsluiten van een uitje of een reisje, dus zij zetten alles op alles op de ouderbijdrage te betalen.' 

Uit het onderzoek komen ook extreme voorbeelden naar voren van ouderbijdragen van meer dan 500 euro of scholen die incassobureaus inschakelen om ouders te dwingen om te betalen. Siderius: 'Op een school werd voorgesteld om een leerling als alternatief klusjes te laten doen. De SP wil dat we eens serieus gaan overwegen om de ouderbijdrage op school te maximeren, zodat dergelijke misstanden vandaag nog gestopt worden. Omdat scholen door lange bezuinigingen krap bij kas zitten, wordt er noodgedwongen een beroep gedaan op de ouders.' 

Ouders kunnen nog steeds meedoen met het onderzoek.

 

Betrokken SP'ers