nieuws

VERSLAG PARTIJRAAD 31 JANUARI 2015

Introductie – Hans van Heijningen

Hans brengt de felicitaties over voor de enorme verkiezingsoverwinning van Syriza in Griekenland (applaus).

Patrick Zoomermeijer heeft een onderbouwd verzoek gedaan toegevoegd te worden aan de congrescommissie. Het partijbestuur stelt voor dit verzoek in te willigen.

 

Presentatie kandidatenlijst Eerste Kamer – Eric Smaling

Eric voert namens de kandidatencommissie het woord over het samenstellen van de lijst voor de Eerste Kamer, waarvan de verkiezingen aan die van de Provinciale Staten op 18 maart zijn gekoppeld. Om de lijst samen te stellen heeft er onder meer een oproep in de Tribune gestaan en de commissie heeft veel advies gekregen. Dit heeft tot een lange lijst kandidaten geleid, waaruit is geprobeerd evenwichtige lijst op te stellen, met een mix van jong en oud, man en vrouw, ervaren en nieuw. De lijst wordt voorgesteld.

Uit de zaal

Complimenten voor de mooie lijst, een goede samenstellen maar wel met veel hoogopgeleide mensen. De regionale spreiding is niet ideaal. Zijn deze mensen bereid om hun kennis te delen in de afdelingen en daar vaak op bezoek te gaan?

Reactie

De Eerste Kamer heeft een minder sterke regionale rol en ook minder media-aandacht dan de Tweede Kamer. Er zal wel gelet worden op voldoende aandacht voor de regio’s en afdelingen in de nieuwe fractie.

 

Ontwikkelingssamenwerking – Eric Smaling

Vanaf 1957 vindt er ontwikkelingshulp plaats in Afrika. Dat is een lange tijd, en de hulp is niet altijd effectief geweest. Het is tijd voor een nieuwe visie op ontwikkelingssamenwerking. Zonder opgelegde vrijhandelsverdragen, wegsluizen van winsten of landroof en uitbuiting. En zonder opgeheven vingertje; met respect voor cultuurverschillen.

Wat moet er anders? We moeten geen directe steun geven aan het bedrijfsleven of aan ngo’s (niet gouvernementele organisaties). Wat we wel moeten doen is noodhulp bieden, armoede bestrijden, investeren in kleine bedrijfjes, jongeren vooruit helpen, de planeet leefbaar houden en een zusterband aangaan met andere landen. Vooral in Afrika, daar zijn de problemen het grootst, onder meer door het grote aantal kleine landen. Op veel plekken in de wereld (zoals China, Brazilië) is ontwikkelingshulp eigenlijk niet meer nodig.

Uit de zaal

Een deel van de aanwezigen is het eens met het standpunt over ngo’s. Ook wordt genoemd dat hun kritische toon en werk nodig is. Hoe zit het met de norm van 0,7% bnp voor ontwikkelingshulp, is het niet slecht om deze los te laten? Kunnen we dit eerst in de afdelingen bespreken? Zijn uitwisselingsprojecten van jongeren een goed idee? En minder bemoeizucht is goed, maar we moeten ook nauw betrokken blijven bij vakbonden en dergelijke.

Reactie

Er kunnen zeker avonden over georganiseerd worden in de afdelingen, graag zelfs! Er komt niet direct een discussiestuk over dit onderwerp.

 

PAUZE

 

Uitslag stemmingen kandidatenlijst Eerste Kamer

Er zijn 123 stembiljetten ontvangen. Iedereen is gekozen, lijsttrekker Tiny Kox is unaniem gekozen.

 

Toespraak Tiny Kox

Tiny is blij met het vaststellen van deze mooie lijst, met kansen voor nieuwe mensen en vertrouwen in de bestaande mensen. We zijn volgens Tiny de beste, maar zeker ook de gezelligste fractie in de Eerste Kamer!

De taak van de Eerste Kamer is niet om goede wetten te maken, maar om het kwade te voorkomen. Een goed voorbeeld is het leenstelsel voor studenten. Veel studentenorganisaties, en zeker ook ROOD, hebben flink van zich laten horen om deze slechte plannen tegen te houden. Het was bijna gelukt, maar helaas hebben sommige senatoren zich door deal van hun Tweede Kamerfracties laten beïnvloeden. GroenLinks en D66 hielpen de regering zo aan een meerderheid.

Het lukt de SP in de Eerste Kamer steeds vaker meerderheden te vinden om het beleid van de regering minder slecht te maken, zoals bij het beperken van de vrije artsenkeuze en de bezuiniging op rechtshulp. Deze plannen zijn allemaal succesvol afgeschoten. Maar men probeert hier gewoon onderuit te komen! Zo heeft staatssecretaris Teeven net een brief gestuurd dat hij de bezuiniging op de rechtshulp gewoon gaat doorvoeren. Dat kan natuurlijk niet. Inmiddels wil zelfs de VVD praten over de toekomst van de Eerste Kamer, en heeft een SP-voorstel daarover gesteund.

En dan natuurlijk het debat over de vrije artsenkeuze. De beer was los! Eerste Kamerleden van de PvdA werden ‘dissidenten’ genoemd, omdat ze zich aan hun eigen verkiezingsprogramma hielden! Maar de regering zei na het tegenhouden van het voorstel: als de vrije artsenkeuze niet ingeperkt wordt, gaan we ‘om u heen regeren’, en doen we het toch. Binnenkort zal de Eerste Kamer in een gesprek met Mark Rutte duidelijk aangeven dat dit niet gaat gebeuren!

Dit jaar zijn we als Eerste Kamer voor het eerst in de geschiedenis teruggeroepen van het kerstreces. Dat ging om de Wet normering topinkomens. Minister Plasterk was blij met de wet, maar Blok, Schippers en Bussemaker zeggen gewoon: dat gaan we nog niet doen. Komend jaar zullen bestuurders van ziekenhuizen etc. € 50.000 te veel krijgen, want het was zogenaamd te laat om dit aan te passen en sollicitanten snappen dat dan niet. En ja hoor, Plasterk zegt nu ook oké. Deze loonsbeperking wordt zo dus tegengehouden, terwijl op sommige plekken wel vlak voor Kerst de salarissen van thuiszorgmedewerkers worden gekort!

Er is dus een serie van gebeurtenissen waarin Eerste Kamer is genegeerd. Binnen twee maanden zijn er weer verkiezingen. Hoewel het om de Provincies gaat, zijn het toch een soort nationale verkiezingen. En met een paar extra stemmen voor de SP kan het net omslaan! Je stem telt dus driedubbel: de SP in Provincie verbetert, de SP in eerste kamer kan wetten tegenhouden én je geeft een rode kaart aan de regering!

 

Campagne Verkiezingen Provinciale Staten – Jan Marijnissen

Voor het eerst ooit staat er geen SP op de verkiezingsposter, want met de rode tomaat is het zo wel duidelijk! We hebben een magneetfolder, bedoeld om de stemkaart mee op de koelkast te hangen en anderhalf miljoen vouwfolders!

De leus voor de komende verkiezingen is: Reken af! Je hebt de plicht om te stemmen, zeker als je iets tegen dit kabinet wil inbrengen. Er komen tv-spotjes en driehoeksborden (in tegenstelling tot de abri’s) en grote posters op de stations. Schakel vooral Kamerleden in voor een lokaal programma! Onze Groningse kandidaat Sandra Beckerman zal het in een tv-debat opnemen tegen lijsttrekkers van andere partijen. Tiny Kox en Emile Roemer zullen daarnaast allebei een tv-debat voor hun rekening nemen.

Uit de zaal

In heel Europa zijn mensen op zoek naar een alternatief, wat is dé inhoudelijke boodschap die we uitdragen?

Reactie

Dat is nog altijd menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

 

Op naar 200 afdelingen – Vincent Mulder

Vincent zet de nieuwe afdelingen in oprichting in het zonnetje: Stede Broec, Landsmeer en Langedijk.

 

Voorstel congrescommissie – Hans van Heijningen

Het voorstel is om een congrescommissie aan te stellen die bestaat uit de volgende personen:

Tiny Kox, Arjan Vliegenthart, Jules Iding, Merel Stoop, Femke Reudler Talsma, Pim Siegers, Ron Meyer, Nils Müller, Ronald van Raak, Matthias van Hunnik, Patrick Zoomermeijer en het dagelijks bestuur.

De commissie schrijft de stukken, dan kunnen alle afdelingen reageren en worden ze aangepast.

Uit de zaal

Een aantal mensen zegt blij te zijn met de toevoeging van Patrick en met wijze waarop dit congres wordt georganiseerd. Waarom zijn er niet meer ‘kritische’ mensen in de commissie geplaatst?

Reactie

Er was een aantal afdelingen dat graag direct dit jaar een congres wilde organiseren, maar zij hadden geen gezamenlijke inhoudelijke boodschap. Er is nu inderdaad besloten dat het congres dit jaar gehouden zal worden, dus daarmee zijn zij gehoord. We zouden niet zo ver gekomen zijn als we niet heel goed naar de afdelingen zouden luisteren.

 

Er is genoeg voor iedereen – Lieke Smits

We beginnen met een film, samengesteld uit verschillende recente tv-programma’s over ongelijkheid.

In meer gelijke landen gaat alles beter, van gezondheid tot de afname van criminaliteit. Als de allerrijksten meer belasting betalen, dan gaan de lasten voor de overgrote meerderheid van de mensen omlaag. Driekwart van de Nederlanders is het met ons eens. Met deze campagne willen we een radicale boodschap brengen op een optimistische en strijdbare toon. Inmiddels heeft er al een aantal ludieke acties plaatsgevonden. Zo kreeg bij de campagne-aftrap in Emmen maar 10 procent van de mensen in de zaal een glas champagne, startte Hilversum de discussie over ongelijkheid op straat en heeft in Heerlen de klopclub een enquête over een miljonairsbelasting gehouden. Op www.spnet.nl/genoeg kun je meer voorbeelden vinden! Een kaderkrant en een folder over dit onderwerp volgen zo snel mogelijk.

 

Toespraak – Emile Roemer

Felicitaties aan Tiny Kox, dank aan al het harde werk van de huidige Eerste Kamerfractie! Er hangt verandering in de lucht, in Griekenland hebben we gezien dat het kán. Dat je kunt afrekenen met de elite, die heeft afgedaan, om ruimte te geven aan een nieuw en sociaal alternatief. We kunnen de democratie terugpakken!

De werkloosheid is ook in Nederland weer gestegen, naar 8,1 procent inmiddels: 642 duizend mensen zitten in ons land zonder werk. Deze mensen zijn terecht kwaad op het kabinet. Omdat er wel gekozen wordt voor nieuwe straaljagers, maar niet voor banen in de bouw. Omdat ze na jaren van trouwe dienst in de thuiszorg aan de kant worden gezet of tot wel 20 procent salaris moeten inleveren. Alsof hun baan opeens geen werk meer is. Ook de huren zijn 10 procent gestegen in 2 jaar tijd. Nieuwe huurders betalen gemiddeld 23 procent meer dan de vorige huurder – veel van deze mensen krijgen te maken met armoede. Dat is geen onontkoombare natuurramp, dat is het gevolg politieke keuzes.

Als dit kabinet zijn zin krijgt beslist de verzekeraar voortaan of en waar je zorg krijgt. De VVD is een loopjongen van zorgverzekeraars! Op deze manier organiseert men de tweedeling: ziek zijn is een keuze, lijken ze te denken. Emile was onlangs in Detroit en zag daar de gevolgen van de liberale wereld bij uitstek. Wij zullen dat niet accepteren.

Hoe weet de PvdA dit te verkopen aan de achterban? Dit is inderdaad de samenleving die de PvdA blijkbaar voor ogen heeft. Anders hadden ze wel andere politieke keuzes gemaakt en andere politieke vrienden gezocht. Je moet compromissen sluiten, natuurlijk, maar je bent ongeloofwaardig als je de sociale werkplaatsen gaat sluiten terwijl je daar eerst nog campagne voor voerde. We hebben het gehad met links campagne voeren en rechts regeren. Daar rekenen we mee af. Wie sociaal wil stemmen heeft maar 1 optie op 18 maart!