nieuws

Succes SP: Volwaardige arbeidsvoorwaarden voor postmedewerkers

Sharon Gesthuizen

Postmedewerkers krijgen recht op volwaardige arbeidsvoorwaarden. Dankzij een amendement van SP en PvdA wordt een maas in de wet gedicht. Alle landelijke postbedrijven moeten ervoor zorgen dat per 1 januari 2017 minimaal 80% van hun werknemers een arbeidsovereenkomst heeft. Nu heeft slechts de helft van de bezorgers bij postbedrijf Sandd een fatsoenlijk contract, de overige werknemers werken voor stukloon.

De SP zet zich sinds de liberalisering van de postmarkt samen met de vakbonden in voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor postmedewerkers. De concurrentie ging in die markt over de ruggen van de werknemers. Al eerder probeerde de Tweede Kamer de situatie recht te zetten maar het lukte Sandd steeds om onder de verplichting uit te komen. Men bleef het grootste deel van de bezorgers met stukloon betalen. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen: 'Werknemers hadden geen recht op minimaal minimumloon, vakantiegeld, pensioenopbouw en ontslagbescherming. Dit zorgde ook voor scheve verhoudingen op de postmarkt. PostNL, de grote concurrent van Sandd, moet zijn personeel immers wel fatsoenlijk betalen. Oneerlijke concurrentie dus,' aldus Gesthuizen. Nu de verplichting in de wet komt te staan is het over iets minder dan twee jaar onmogelijk om de regels te omzeilen.

Betrokken SP'ers