nieuws

Merkies: investeer extra ECB-geld in bevolking, niet in bubbels

De Europese Centrale Bank (ECB) durft eindelijk staatsobligaties van EU-landen op te kopen, na jarenlange koudwatervrees. SP-Kamerlid Arnold Merkies is positief dat de ECB de stap eindelijk aandurft, maar vindt dat de ECB alles op alles moet zetten om er voor te zorgen dat het geld in de reële economie terechtkomt en niet in bubbels in de financiële markt. 

Arnold Merkies

Door 1100 miljard in de economie te pompen wil de ECB de deflatie te lijf gaan. Merkies: 'Het is goed dat de ECB haar aanvankelijke schroom heeft overwonnen om naar dit onconventionele middel te grijpen. Enkele jaren geleden, toen de SP dit voorstelde werd dat door velen ervaren als vloeken in de kerk. Het geeft ook aan hoe nijpend de situatie is. Wanneer men werkelijk deflatie wil aanpakken is wel van belang dat het geld op de juiste plek terecht komt. Je wil tenslotte voorkomen dat er nog meer financiële bubbels worden gecreëerd. Als het leidt tot een bestedingsimpuls in de economie en terecht komt bij het midden- en kleinbedrijf, dan is de operatie geslaagd. Zo niet, dan zal het mandaat van de ECB moeten worden aangepast.'
 
Merkies wil verder een fundamentele discussie over het geldsysteem. ‘Met de euro is het laatste beetje zeggenschap dat de samenleving over de creatie van geld had definitief uit handen gegeven. De tijd is rijp om het debat te voeren over ons geldstelsel. Daar hoort ook de vraag bij welk mandaat een instituut als de ECB moet hebben. Wat mij betreft wordt dit mandaat veranderd en krijgt de centrale bank ook de plicht de economie en de werkgelegenheid te stimuleren.’

Betrokken SP'ers