nieuws

SP presenteert kandidatenlijst Eerste Kamer

Het partijbestuur van de SP stelt SP-senator Tiny Kox uit Tilburg opnieuw voor als lijsttrekker voor de verkiezingen van de Eerste Kamer in 2015. Kox is sinds 2003 lid van de Senaat en was daarvoor jarenlang partijsecretaris van de SP.

Nummer 2 op de lijst is Arda Gerkens uit Haarlem, van 2002 tot 2010 lid en vanaf 2006 ondervoorzitter van de Tweede Kamer en sinds vorig jaar lid van de Senaat. Op de plaatsen 3, 4 en 5 staan nieuwkomers: Hans-Martin Don uit Eindhoven, directeur Leger des Heils Zuid-Nederland, eerder wethouder in Eindhoven; Anneke Wezel, advocaat in Amsterdam, eerder officier van justitie; en Bastiaan van Apeldoorn, als politicoloog verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Eerste Kamer (foto: Gerard Stolk, CC by-nc/2.0)
Eerste Kamer (foto: Gerard Stolk, CC by-nc/2.0)

Tuur Elzinga, sinds 2007 al lid van de Eerste Kamer en verbonden aan FNV Mondiaal, staat op plek 6. Daarna volgen Meta Meijer, werkzaam bij Milieudefensie en eerder raadslid in Amsterdam en Bob Ruers uit Utrecht, advocaat en lid van de Senaat. Op 9 de vijfde nieuwkomer: Frank Köhler uit Amsterdam, sociaal adviseur en eerder directeur van Milieudefensie. Hij wordt gevolgd door Geert Reuten, senator sinds 2007 en als econoom verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Na hem volgen emeritus hoogleraar internationale betrekkingen aan de Vrije Universiteit Amsterdam Henk Overbeek en Sineke ten Horn, oud-hoogleraar aan de universiteit van Utrecht en al van 2007 tot 2011 lid van de SP-Senaatsfractie. Dan volgt Erik Meijer uit Rotterdam, eerder 10 jaar lid van het Europees Parlement en sinds dit jaar lid van de Eerste Kamer. Oud-wethouder Riet de Wit uit Heerlen staat op 14 en landbouwarchitect en oud-wethouder Jules Iding uit Oss maakt de top-15 van de SP voor de komende Kamerverkiezingen compleet.

Het voorstel van het partijbestuur wordt eind januari 2015 ter finale besluitvorming voorgelegd aan de Partijraad van de SP, het hoogste orgaan van de partij. De SP heeft nu acht senatoren.

De volledige kandidatenlijst vindt u hier.