nieuws

SP dringt aan op ingrijpen in Gaza

De SP-Eurofractie heeft er bij de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie op aangedrongen om actie te ondernemen naar aanleiding van de berichten over nieuwe beschietingen in Gaza. De beschietingen zouden een reactie zijn op aanvallen vanuit Gaza.  In juli van dit jaar viel Israël het gebied ook al aan, met 2.100 doden en 11.000 gewonden tot gevolg, en heel veel materiële schade. Van wederopbouw is vooralsnog geen sprake.

Photo: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Destroyed_ambulance_in_the_CIty_of_Shijaiyah_in_the_Gaza_Strip.jpg
Een vernietigde ambulance in de stad Shijaiyah (Gaza)

SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur: "De berichten zijn erg verontrustend, en ik ben bang dat er opnieuw oorlog uitbarst in het toch al vernietigde Gaza. Nu het Europees Parlement in zo groten getale gestemd heeft voor de resolutie over de erkenning van Palestina, moet de Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini in actie komen.  In de resolutie wordt letterlijk naar deze situatie verwezen. Als ruim 70% van het Europees Parlement deze uitspraken steunt, kan Mogherini niet anders doen dan haar invloed aanwenden. Wij blijven erop aandringen dat het associatieverdrag met Israël opgeschort wordt. De Verenigde Staten doen niets om Israël onder druk te zetten, dan moet de Europese Unie in actie komen."

In de resolutie die op 17 december werd aangenomen, spreekt het Europees Parlement "zijn ernstige bezorgdheid uit over de stijgende spanningen en het toenemende geweld in de regio; veroordeelt [het] in de meest krachtige bewoordingen alle daden van terreur of geweld, en spreekt zijn medeleven uit met de families van de slachtoffers; […] roept de politieke leiders van alle partijen op via zichtbare acties bij te dragen aan de-escalatie van de situatie, en onderstreept dat geweldloosheid en eerbiediging van de mensenrechten en het humanitaire recht de enige manier zijn om tot een duurzame oplossing en een rechtvaardige en duurzame vrede tussen Israëli's en Palestijnen te komen; benadrukt dat elke gewelddadige actie het extremisme aan beiden zijden alleen maar kan aanwakkeren; roept alle partijen op zich te onthouden van handelingen die tot een verslechtering van de situatie zouden kunnen leiden als gevolg van opruiing, provocatie, buitensporig gebruik van geweld of vergelding".

Ook is het Parlement van oordeel "dat de Europese Unie haar verantwoordelijkheid moet nemen en een daadwerkelijk faciliterende rol in het vredesproces in het Midden-Oosten moet gaan spelen, mede met het oog op de noodzaak van hervatting van de vredesgesprekken, waaronder middels een gemeenschappelijke benadering en een alomvattende strategie voor een oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict".

Betrokken SP'ers