nieuws

Karabulut: Nieuwe puntentelling leidt tot verdere uitverkoop sociale huur

Huren

Het nieuwe woningwaarderingssysteem zorgt voor extra huurverhogingen, een complex systeem en uitverkoop van de sociale huursector. Dat zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. 

In 2013 sloten 5 partijen een Woonakkoord waarin afgesproken werd dat de marktwaarde van een woning mee moet tellen in het systeem van huurpunten. In dit systeem zal de prijs van een huurwoning voor een kwart worden bepaald door de WOZ-waarde. De SP waarschuwt voor grote gevolgen in sommige delen en wijken in ons land. ‘De coalitie en de gedoogpartijen beloven vereenvoudiging en doorstroming maar in de praktijk zijn de huurders gewoon de klos. Dat is onacceptabel.’ 

Door eerdere maatregelen uit het Woonakkoord, zoals de inkomensafhankelijke huurverhoging en de verhuurderheffing zijn de huren enorm gestegen. In veel gevallen steeg de huur met bijna 10% in twee jaar tijd. Bovendien is de doorstroming niet op gang gekomen en de marktwerking vergroot. Doorrekeningen van de nieuwe puntentelling laten zien dat bijvoorbeeld in Amsterdam de voorraad sociale huurwoningen kan worden gehalveerd. ‘Dit betekent dat op langere termijn binnen de ring in Amsterdam mensen met lagere inkomens geen plek meer kunnen krijgen,’ stelt Karabulut. ‘Niet alleen in de sociale maar ook in de particuliere huursector zullen klappen vallen. Mindere betaalbare woningen en meer tweedeling zijn het gevolg van de woonpolitiek van Rutte-II.’ 

De gedoogpartijen maken volgens Karabulut mooie sier met het afschaffen van de Donnerpunten. Dit zijn punten die werden toegerekend aan woningen in gebieden met schaarste, wat ook leidde tot huurstijgingen. Karabulut: ‘Het is een praatje voor de bühne. De Donnerpunten zijn niet verdwenen. Ze worden uitgesmeerd over alle punten, want de prijs per huurpunt is verhoogd. De SP wil gemengde buurten en wijken, daarom wijzen we dit besluit af.’

Betrokken SP'ers