nieuws

Onderzoek SP: steun voor leerlingen met zorgbehoefte schiet tekort

Er zijn grote zorgen over de begeleiding en ondersteuning voor zorgleerlingen in het reguliere onderwijs. Docenten ervaren een te hoge werkdruk om aan de zorgbehoefte van leerlingen te kunnen voldoen. Bijna één op de drie ouders geeft aan dat hun kind op een school is geweigerd vanwege zijn of haar specifieke zorgbehoefte. Dat blijkt uit eigen onderzoek van SP-Kamerlid Tjitske Siderius onder docenten en ouders van kinderen die extra zorg en begeleiding in de klas nodig hebben.

SP-Kamerlid Tjitske Siderius bij de Algemene Beschouwingen 2013 (foto: Sander van Oorspronk)

Siderius deed onderzoek onder bijna 700 docenten en ouders van kinderen met een beperking die te maken hebben met het zogenaamde ‘passend onderwijs’. Steeds meer kinderen die extra zorg nodig hebben kunnen niet meer terecht in het speciaal onderwijs. In plaats daarvan moeten reguliere scholen zorgen voor de extra ondersteuning en zorg.

Driekwart van de ondervraagde docenten ziet het aantal leerlingen met een zorgbehoefte in de eigen klas stijgen. Een kleine meerderheid (52 procent) van hen geeft aan de zorg en begeleiding die deze leerlingen nodig hebben in onvoldoende mate te kunnen geven. De grootte van de klas blijkt daarbij een knelpunt. 36% van de ouders en 75% van de docenten vindt de klassen op dit moment te groot om de zorg voor kwetsbare leerlingen goed te kunnen regelen.

Volgens Siderius zijn extra maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat kinderen met een extra zorgbehoefte in de klas de zorg krijgen die ze nodig hebben. ‘We moeten af van de plofklassen. Een klas met meer dan dertig leerlingen is niet meer van deze tijd. En zeker als in zo’n klas kinderen worden geplaatst die tot voor kort op het speciaal onderwijs zouden worden geplaatst dan is het voor docenten niet meer te behappen. Bijna 90% van de docenten ziet de werkdruk sinds de invoering van ‘passend onderwijs’ verder stijgen.’

De SP wil dat het kabinet extra investeert in klassenassistenten, interne begeleiders en remedial teachers. ‘Zo kunnen we de werkdruk voor docenten verlichten en de zorg voor deze leerlingen verbeteren. Het ‘passend onderwijs’ is een gevaarlijk experiment, we kunnen niet toestaan dat kinderen de dupe worden en niet de zorg krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Daarom is het belangrijk dat er voldoende onderwijsplekken in het speciaal onderwijs blijven bestaan.’

Alle resultaten van het onderzoek zijn hier te vinden. Dinsdagavond presenteerde Siderius de resultaten van het onderzoek bij EenVandaag.

Betrokken SP'ers