nieuws

Kamer steunt SP: Geen aanleg Ruit Eindhoven

Farshad Bashir

In de Tweede Kamer is een gezamenlijk voorstel van de SP, PvdA, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en ChristenUnie aangenomen dat ervoor zorgt dat de Ruit Eindhoven onmogelijk wordt gemaakt. In het voorstel staat dat het geld dat bestemd is voor de Ruit Eindhoven zo spoedig mogelijk gebruikt moet worden om de A67, A58 en innovatie te versterken. SP-Kamerlid Farshad Bashir, een van de drijvende krachten achter het Kamervoorstel, is zeer verheugd: 'Dit voorstel komt erop neer dat er geen Rijksgeld voor de Ruit Eindhoven beschikbaar is. Daarmee wordt dit project onmogelijk.'

Bashir wijst erop dat het wegstemmen van de Ruit ook een uitdrukkelijke wens is van de gemeenten waar de Ruit zou komen. 'Ik ben blij dat de Kamer met het steunen van deze motie luistert naar de bevolking. Alle gemeenten waar deze weg zou komen zijn tegen. Wat mij betreft moet de Kamer vaker naar de bevolking luisteren. Niet alleen de Ruit is niet gewenst, maar ook bijvoorbeeld de Blankenburgtunnel en de verbreding van A27 bij Amelisweerd hebben geen lokaal draagvlak.'

Bashir: ‘Nu kan de gemeente Eindhoven in samenwerking met de Brainport tot innovatieve oplossingen komen die de bereikbaarheid van Eindhoven verbeteren, bijvoorbeeld door het beter benutten van infrastructuur en nieuwe mobiele toepassingen. Het mooie is dat deze innovaties vervolgens voor andere steden ook van betekenis kunnen zijn. In dat geval kan de investering zichzelf weer terugverdienen.’

Betrokken SP'ers