nieuws

Van Raak collecteert voor grootverdieners in publieke sector

Rijkdom voor de rijken

Ronald van Raak ging woensdag de straat op om te collecteren voor de rijken. Binnenkort gaan bestuurders in de publieke sector er in salaris flink op achteruit. Hun inkomen wordt, door een SP-voorstel, gemaximeerd op 178.000 euro. De grootverdieners kwamen woensdag aan de Tweede Kamer uitleggen waarom dat groot onrecht is. Van Raak kon na de collecte een schamele 2 euro en 70 centen aanbieden. Meer hadden mensen niet voor de grootverdieners over.

De bestuurders waren massaal verontwaardigd over het plan om het inkomen te verlagen. Een vertegenwoordiger van zorgbestuurders zei met een stalen gezicht dat de Tweede Kamer ‘haar grenzen moet kennen’ en zich hier niet mee moet bemoeien. Een ander vond het voorgestelde maximum inkomen ‘onrechtvaardig’.

Rijkdom voor de rijken

Dat deze bestuurders het gevoel voor de realiteit kwijt zijn bleek ook op straat. De collecte kon dan ook geen succes worden genoemd. Van Raak: ‘Ik trof enkel verbouwereerde mensen die zich afvroegen waar ik mee bezig was. Dat heb ik de bestuurders voorgelegd. Helaas was er geen bestuurder die mij uitleg kon geven. Slechts één van hen nam de moeite op de boosheid van mensen op straat in te gaan, hij sprak badinerend over ‘emoties’.' 

Rijkdom voor de rijken

Betrokken SP'ers