nieuws

Karabulut: ‘Sociale volkshuisvesting is van de huurders’

De politiek moet lessen trekken uit de vandaag gepresenteerde parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Volgens SP-Kamerlid Sadet Karabulut heeft de commissie een belangrijke analyse gemaakt van een falend systeem dat rampzalige incidenten mogelijk maakt. ‘Alleen al bij Vestia is minimaal 2,7 miljard euro in rook opgegaan door speculatie en giftige financiële producten. Er is gegokt met geld van huurders. Het old boys network en de banken hebben zichzelf verrijkt, de huurder moet nu bloeden,’ stelt Karabulut.

De enquêtecommissie schetst een beeld van een stelsel vol verspilling van publiek bezit, zelfverrijking, zonnekoningengedrag en falende politiek en bestuurders. ‘Bestuurders, politiek en toezichthouders hebben het maatschappelijk belang en de publieke taak zwaar verwaarloosd. Sinds de verzelfstandiging van de sociale volkshuisvesting is weggekeken voor incidenten, het toezicht onvoldoende gebleken en zijn de belangrijkste tegenmachten zoals huurders en gemeenten buitenspel gezet,’ aldus Karabulut.

De SP heeft keer op keer gewezen op de grote problemen in deze sector en heeft voorstellen gedaan om de macht van huurders in de sociale volkshuisvesting te vergroten. Volgens Karabulut moet de politiek dan ook vooral naar zichzelf kijken: ‘Politieke partijen die nu klagen over misstanden, hebben sinds de jaren negentig zelf deze misstanden mogelijk gemaakt. De tijd is aangebroken om de volkshuisvesting te verlossen uit de klauwen van de markt. We hebben publiek toezicht nodig en huurders en gemeenten moeten meer zeggenschap krijgen. Het gokken met gemeenschapsgeld is nu echt afgelopen.’

Betrokken SP'ers