nieuws

Europees Parlement steunt voorstel SP om budget voor expertgroepen te bevriezen

Vandaag heeft de Begrotingscommissie van het Europees Parlement met 35 stemmen voor en slechts 3 tegen ingestemd met het voorstel van de SP om een deel van de gelden voor de 900 adviesgroepen van de Europese Commissie te bevriezen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: "Jarenlang heb ik tijdens informele onderhandelingen met de Commissie geprobeerd om de adviesgroepen evenwichtiger te laten samenstellen. We boekten daarbij best vooruitgang, maar de Commissie wekte onlangs tegenover maatschappelijke organisaties de indruk dat die dialoog na de Europese verkiezingen zou zijn beëindigd. Vandaag heeft het Europees Parlement laten weten dit niet te accepteren. Ik ga ervan uit dat over enkele weken de plenaire vergadering van het EP dit besluit bevestigt. Dan kan de Commissie geen kant meer op".

In 2011 heeft het Europees Parlement ook al eens de gelden voor de adviesgroepen bevroren. Destijds hielp dat bij het op gang brengen van de informele onderhandelingen. De Jong: "Juist doordat ik toen een netwerk van gelijkgezinde Europarlementariërs bijeen had gebracht die de informele dialoog met de Commissie wilde voeren, lukte het om in ruil voor het vrijgeven van de gelden een serieuze discussie te voeren om de invloed van grote bedrijven in de adviesgroepen terug te dringen. De groep gelijkgezinden is in het nieuwe EP nog veel groter en mijn voorstel om dit netwerk een officiële status te geven binnen het EP, is goed ontvangen. We staan dan ook klaar om met de Commissie te bespreken hoe consumenten-, milieu-, en MKB-organisaties, net als de vakbonden, beter toegang kunnen krijgen tot de adviesgroepen. De kans op meer evenwichtige wetsvoorstellen van de Commissie wordt hiermee vergroot, omdat dit soort adviesgroepen vaak aan de wieg staat van nieuwe wetgeving".