nieuws

Roemer en Kox: Geweld Gaza moet stoppen

De gruwelijke geweldsexplosie in Gaza schokt mensen overal ter wereld. Ook in ons land is de ontzetting groot. Het is tijd dat de Nederlandse regering meer druk zet op Israël om een einde te maken aan de volstrekt disproportionele aard en omvang van de Israëlische militaire interventie in Gaza.

Het enorme dodental, het grote aandeel burgerslachtoffers, onder wie veel kinderen, de absurde vernietiging van woonwijken, scholen, opvangcentra en nutsvoorzieningen, het afsluiten van Gaza voor internationale hulp aan de talloze slachtoffers van de recente geweldsexplosie, zijn op geen enkele wijze te rechtvaardigen. Het gegeven dat er volgens de VN Mensenrechtencommissaris redenen zijn om aan te nemen dat er sprake is van oorlogsmisdaden, accentueert het volstrekt absurde karakter van de militaire interventie van Israël in Gaza.

Afgelopen week vond er een schriftelijk overleg plaats tussen Tweede Kamer en regering. Regering en overgrote meerderheid van de Kamer zijn het erover eens dat alles gedaan moet worden wat kan bijdragen aan het beëindigen van deze mensonterende gebeurtenissen in Gaza. Verschil van mening is er tussen regering en sommige fracties over de vraag of Nederland werkelijk alles doet dat mogelijk is. Wij zijn van mening dat de regering meer druk zou kunnen en moeten zetten op de regering van Israël. Vandaar dat onze fracties in Tweede en Eerste Kamer minister Timmermans hebben laten weten dat wij vinden dat hij ten spoedigste de ambassadeur van Israël bij zich zou moeten ontbieden.

We denken dat een dergelijke ontbieding een helder signaal aan de Israëlische regering zal zijn en duidelijk kan maken dat indien deze ontoelaatbare geweldsexplosie niet stopt, er onvermijdelijk gevolgen zullen zijn voor de relaties tussen Nederland en Israël. Wij denken aan de bepalingen in het associatieverdrag dat de Europese Unie heeft gesloten van Israël, waarin naleven van mensenrechten als voorwaarde voor het verdrag wordt genoemd. De huidige militaire operatie is volgens onze fracties een regelrechte schending van die verplichting en dient ook als zodanig door de Nederlandse regering en de Europese Unie te worden beoordeeld. We hebben minister Timmermans daarom ook gevraagd zo spoedig mogelijk overleg te plegen met zijn collega’s in de Europese Unie over de gevolgen van de Israëlische militaire interventie voor de uitvoering van het associatieverdrag.

Nederland heeft doorgaans goede relaties met Israël. Daar is niets mis mee. Maar vriendschappelijke relaties houden ook in dat de waarheid gezegd moet kunnen worden. Die waarheid is nu dat Israël ontoelaatbare wandaden begaat, het Palestijnse volk eens temeer in zijn bestaan bedreigt en de kans op een duurzame vrede in het Midden-Oosten ruïneert.

Natuurlijk zijn ook de raketbeschietingen vanuit Gaza in strijd met internationaal recht en met de positie van de Palestijnse regering, die de beschietingen keer op keer veroordeelt. Maar het is nu eerst en vooral zaak om de volstrekt disproportionele aard en omvang van het geweld dat het Israëlische leger loslaat op de al zo gekwelde bevolking van Gaza in de meest sterke bewoordingen te veroordelen. Door de internationale gemeenschap – en dus ook door de Nederlandse regering.