nieuws

Karabulut: Wat heeft Schiphol te vrezen?

Op uitnodiging van de vakbond en aangesloten beveiligers heeft Sadet Karabulut donderdag een bezoek gebracht aan Schiphol. Karabulut: ‘We staan er misschien niet bij stil maar duizenden beveiligers zetten zich dag en nacht in om de veiligheid van passagiers en personeel te waarborgen. Interessant voor mij om de mannen en vrouwen achter de schermen te spreken.'

Zo enthousiast als Karabulut op stap ging, zo teleurgesteld is ze in de leiding van Schiphol. Die hadden via de vakbond laten weten dat het Kamerlid geen toegang zou krijgen tot de kantine van het beveiligingspersoneel. Karabulut: ‘Ik vind het uiterst merkwaardig dat mij als volksvertegenwoordiger de toegang tot de kantine van de beveiligers wordt verboden. Het maakt mij achterdochtig. Wat heeft Schiphol te vrezen voor werknemers en een volksvertegenwoordiger die met elkaar in gesprek willen?’

Gelukkig is Schiphol groot. Dus troffen een aantal beveiligers, vakbondsvertegenwoordigers het SP-Kamerlid elkaar elders in een café.

Sadet Karabulut

Sadet Karabulut, Marlon Eijkenhof en Carmen Tierire

Marlon Eijkenhof werkt al tien jaar als beveiliger op Schiphol. Hij vindt het werk dat hij doet nog altijd heel mooi. Maar zo vertelt hij Karabulut: ‘Het gaat steeds slechter op de werkvloer. We krijgen steeds meer passagiers maar het personeel groeit niet mee. Gevolg is dat de normen voor zit- en statijden vaak worden overschreden. Er moet meer vast personeel in dienst komen. De huidige praktijk is voor veel mensen niet vol te houden. Sommige mensen moeten tot wel vier uur non stop staan.'

Carmen Tierire

Carmen Tierire: 'Werkgevers hebben ook sociale plicht'

Zijn collega Carmen Tierire, die al zeven jaar op Schiphol werkt als beveiliger, zegt: 'Het probleem is dat de flexibele krachten vanwege kostenoverwegingen maximaal vier uur ingezet worden. Zij krijgen dan zogenaamde min-max contracten. Waardoor ze tot op het laatste moment niet weten wanneer en hoe lang zij moeten werken. Ze worden alleen ingezet bij de grootste drukte in de ochtend bijvoorbeeld.' Ook spreekt het personeel over draaideurconstructies. Mensen met tijdelijke contracten worden dan ontslagen om drie maanden later opnieuw als beveiliger, weer met een tijdelijk contract aan de slag te kunnen. Carmen: ‘Het zijn allemaal jonge mensen die gezinnen hebben te onderhouden. Werkgevers hebben toch ook een sociale plicht?’

Onno Buijlaard

Onno Buijlaard: 'Slechte arbeidsomstandigheden'

Ook wordt door Onno Buijlaard en zijn collega’s volop gesproken over slechte arbeidsomstandigheden. Zoals grote hitte in de zomer, schaars werkmateriaal en het altijd maar weer sturen op kosten ten koste van de arbeidsomstandigheden.

Karabulut is onder de indruk van alle verhalen. ‘Het is bizar dat er zulke grote druk wordt gezet op mensen voor overwerk terwijl de werkgever het nalaat om extra mensen in dienst te nemen. Bij ziekte, zo heb ik gehoord, moeten mensen toch gewoon komen opdraven. Aan wettelijke statijden wordt niet voldaan. Vakbondsleden voelen zich geïntimideerd en onder druk gezet. Nu begrijp ik een beetje waar die angst vandaan komt om mij in gesprek te laten met beveiligers.' Karabulut: 'Zeker is dat we hier in de Tweede Kamer nog over komen te spreken. Schiphol en de beveiligingsbazen gedragen zich niet bepaald voorbeeldig. Bovendien is de overheid zelf mede aandeelhouder van Schiphol. Ik wil graag ook met hen in gesprek dus ik ga een nieuwe poging wagen om in alle vrijheid met werknemers te spreken.'