nieuws

Ulenbelt: Pensioenakkoord is stelen van de toekomst

Het voorstel van het kabinet om de pensioenopbouw fors te verlagen is een aanslag op het pensioen van jongeren, maar ook op de schatkist. Dat zegt SP-Kamerlid Paul Ulenbelt. ‘De rekening wordt doorgeschoven naar de toekomst; het is potverteren voor gevorderden en een aanslag op de goede pensioenvoorziening.’

Ook het plan om inkomens boven een ton extra ruimte te geven om belastingvrij extra vermogen op te bouwen voor een oudedagvoorziening kan niet rekenen op steun van de SP. Ulenbelt: ‘Dit is het zoveelste cadeautje dat grootverdieners ontvangen van dit kabinet.' Om te bezuinigen wil het VVD-PvdA kabinet met steun van D66, CU en SGP 2,8 miljard euro uit de toekomstige pensioenkas halen. Daarvoor wordt de maximum pensioenpremie verlaagd, waardoor ongeveer 6 jaar langer gewerkt moet worden voor hetzelfde pensioen. Ulenbelt: 'Dit is niks minder dan pensioenpotplunderpolitiek.'

Paul Ulenbelt wijst er op dat met het verlagen van de belastingvrije pensioenopbouw een onverantwoordelijke greep uit de toekomstige belastinginkomsten wordt gedaan. Werknemers betalen geen belasting over het bedrag dat zij iedere maand voor pensioen opzij leggen. De Belastingdienst komt pas in beeld als het pensioen wordt uitgekeerd. Over het ingelegde bedrag - dat tientallen jaren onbelast kan groeien - wordt vervolgens bij pensionering inkomensbelasting geheven. Met deze bezuiniging wordt winst op korte termijn verkozen boven een lange termijn investering en daarmee wordt de rekening doorgeschoven naar de toekomst.

Betrokken SP'ers